Z

Zelotypisk om skinsyge og jalousi som programmeringer af kreative tvangstankegange der ikke er positive eller rationelle, kan afhjælpes via hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

Zelotypisk paranoia er belastende kreative mentale tvangstanker / programmeringer om ægteskabs eller partner utroskab der som sagt alt sammen foregår i personens fantasi. Meget ubehageligt for omgivelserne og personen selv eftersom programmeringerne, er baseret på følelsen af frygt. Det positive er, at disse tvangstanker, kan afhjælpes via hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

Zenbuddhisme lægger vægt på meditationsøvelser hvis formål, er, at befri sindet fra det jordiske begær. Hvilket betyder selvhypnose med selvsuggestioner til at befri sindet fra det jordiske begær.

Zenerkort, 25 ESP-kort bruges i parapsykologise forsøg. ESP står for ekstrasensorisk perception. Hvert kort har et af fem symboler og hvert symbol optræder fem gange.
Ved brug af Zenerkortene spiller hypnose en stor rolle. Hypnosen giver adgang til mentale niveauer med energier der muliggør clairvoyance, telepati, tankelæsning, tankeoverføring og superempati hvor følelser, smage, dufte, lugte, lyde og syn overføres fra et menneske til et andet.
Frederick tilføjer, at han sommetider, oplever, at klienterne ikke når, at besvarer spørgsmålet om hvordan de føler sig før Frederick oplever, at føle hvor i kroppen de oplever en følelse. Det er denne naturlige form for kommunikation Frederick kalder superempati.
Alle disse ESP oplevelser, er super naturlige men ikke alle, er opmærksomme på om det er deres egne tanker de oplever fordi det ikke tidligere, har overvejet, at tankerne kunne komme fra et andet menneske.
Og fordi videnskaben ikke har massevis af penge til denne slags, er der mange ting der stadig ikke er kortlagt.

Zoantropi er en sindslidelse med vrangforestillinger om at være et dyr. TV-udsendelser sælger usædvanligheder og viser ind imellem mennesker tatoveret som øgler, fisk, tigere og andet. Desværre medfører disse udsendelser Werther effekten således, at endnu flere lader sig tatoverer som et eller andet dyr. Der er i virkeligheden her tale om tvangstanker og tvangshandlinger som naturligvis, er ubevidste programmeringer der kan afhjælpes via hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

Zoofili er seksualtiltrækning mellem mennesker og dyr. Ulovligt i Danmark. Alle seksualitet af alle slags, er baseret på hvert individs ubevidste programmeringer. Dvs. hvis du føler dig seksuelt tiltrukket af et dyr, kan du få en mere hensigtsmæssig programmering i stedet via hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

Zoofobi er angst for dyr. Denne form for programmering, er i virkeligheden ganske enkel, at ændre via hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

Zoopsi er synshallucinationer af dyr, dyrevisioner, kan skyldes delirium, forgiftning, clairvoyance og skizofreni. Se mere om hvordan skizofreni kan helbredes via hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.