www.go2hypno.com

Corona covid19 virus koden er knækket. Metoden har i øvrigt eksisteret siden menneskets begyndelse så nogen nyhed kan det vel ikke kaldes for men en temmelig overset en. Så se her hvor enkelt det er at blive rask og immun imod alle sygdomme!

Fascination af den mystiske hypnotiske verden som oven i købet, påvirker alle mennesker hver eneste dag uden deres viden, er egentligt endnu mere fascinerende.

Her på siden vil du opleve alt muligt om hypnose, massevis af eksempler på situationer som vil give dig mange aha-oplevelser, idet du vil indse den simple logik i det menneskelige ubevidste underbevidste system i underbevidstheden.
Så gør nu dig selv den enorme tjeneste og slip al din stædighed ud af ærmet så du med sjov og interesse, vil indse hvor meget nyt super interessant, du her vil lærer om hvordan mennesker i virkeligheden fungerer. God fornøjelse med de logiske og enkle forklaringer!

Hjemmesiden har mange timers spændende læsning. Så husk, at gem hjemmesiden hvis du ikke har nok tid nu således, at du vil få det hele med.
Husk også at del siden med alle dem du møder som ikke er raske.

Faktisk fascinere også folks mange teser, holdninger, meninger, tro og overbevisninger for ikke at nævne deres egen angst for det ukendte.
Til alle de mennesker der endnu ikke, har selverkendelse og som siger, at de ikke tror på hypnose. Eller at de ikke tror på, at vi er så lette, at helbrede som det jeg forklarer her på siden, er der jo så bare, at sige. – Held og lykke med det du så tror på og i øvrigt spørge hvordan de selv synes det de hidtil har forsøgt sig med er gået? Alle de symptom-behandlinger de indtil nu troede, ville hjælpe?
At tænke sig så mange der ikke tør indrømme, at de har taget fejl.
At de ikke vil indrømme hvad der er så indlysende et bedrag, at de er blevet ført bag lyset og bliver nu tilbudt, at kunne se.

Om den hypnotiske profession hvorom de fleste ofte i virkeligheden overhovedet intet ved men ofte tror de ved.
Ganske forbløffende så mange forskellige følelser der sommetider, er involveret i ikke at vide noget. Ironisk nok, så er det netop de følelsesmæssige som bl.a. er i hypnose uden de ved det og at det netop, er dem som har ekstra meget, at vinde ved, at opleve analyserende årsagsfindende hypnoterapi.

Alle autoimmune sygdomme, er styret af folks egne bio-logiske computere. Ja! Så enkelt kan det faktisk siges.
Nye biler i dag, er alle udstyret med computerteknologi. Dvs. at hvis en programmering, har til opgave, at slukke for motoren hver anden time eller sætte farten ned til 30 km/t. så kan du altså hælde så mange piller i tanken som du vil uden, at det giver nogen mening.

Så når neurologer og andre specialister i resultatløse symptombehandlinger alligevel stadig hælder piller i tanken frem for at finde det specifikke biologiske computer program, som angriber folks system. Ja! Så kan enhver jo tydelig se, at det virker som totalt knald i låget!

De angreb folk oplever deres eget immunsystem påføre dem, findes som en meget lang liste lige fra fysiske opbygninger af knogler der kan skabe indsnævringer omkring nervebanerne, opløsning af nerver, muskler, stammen, ondt i hovedet, maven, ryggen og mange andre symptomer i stedet for at holde dem sunde og raske.
Disse angreb skyldes logisk nok alle sammen ubevidste programmeringer.
En hvilken som helst programmering, kan være opstået i en drøm, en traumatisk hændelse, ved at se Tv eller mange andre steder forbundet med følelser, angst, ked af det hed eller noget andet.
Sindets smukke funktioner gør, at alle de svar du søger om dig selv ligger frit fremme i dit underbevidste sind. Således at du meget hurtigt og let vil få et hvilket som helst symptom forandret til at fungerer positivt og sundt.

Folk som bliver syge, har angst, ked af det hed, sorg eller har oplevet et traume. Folk som er angstfrie er immune og raske. Så enkelt kan det siges!
Angst og andre følelser som ikke er positive giver ikke adgang til rationelle og logiske tankevirksomhed, da alt blodet sendes ud i arme og benene til flugt. Derved efterlades de angstfyldte forsvarsløse imod patogene suggestioner de fine ord betyder sygdomsfremkaldende hypnotiske forslag som gør, at modtagerne så ikke længere er raske. Læs mere om de ernorme farer der er ved, at se aftenshowet, DR-nyheder og lægensbord mv. længere nede.

Det siges, at det gode sejre når gode mennesker handler.
Så hvis du selv synes du tilhører det gode, så er det nu på tide at handle.

Her er flere whistleblowers links til hvordan din verden i virkeligheden fungerer. Folk der allerede, har handlet og riccikeret alt for, at rede dig og dine efterkommere. Lyt til whistleblowers.
Husk, at ved kontakt, skal du sikkert ringe eller sende den samme email flere gange før du / den kommer igennem, da der tydeligvis ikke er sådan en ytringsfrihed som den danske regering påstår der er.

Se artikel hvordan verdens befolkning, er blevet Corona eller Covid19 hjernevasket til at reagerer lige efter Milgrams eksperiment og Askepotsyndromet.

Den funda-mentale epi-genetiskbehandlingsmetode er årsagsfindende hypnoterapi.
Epigenetisk behandlingsmetoden, er hvor de præcise årsager til alle slags symptomer afdækkes.

Nyeste videnskab beviser nu, at alle sygdomme, er nocebo effekter. Sygdomme skabes altså af folks selv.
Jamen? hvad så med alle de smidtsomme sygdomme?

Menneskers autoimmune systemer, har forskellige opgaver. Dvs. nogles immunsystemer ”ikke” har til opgave, at forsvare imod forskellige udefrakommende trusler mens andre er beskyttet. Ja! det kan sagtens ændres via årsagsfindende hypnoterapi.

Udefrakommende sygdomstrusler eksisterer i form af bakterier og patogene suggestioner. Ordene; patogene suggestioner, er ældgammel viden hvis mening, betyder sygdomsfremkaldende forslag.
Eksempelvis når nyhedsværter på Tv eller andre giver patogene suggestioner. Så bliver Tv-seernes ubevidste sind påvirket uden de, er klar over det.

Faktisk er der nogle af nyhedsværterne som bevidst, signalere voldsomt nonverbalt med deres kropssprog og også verbalt, at du bare har, at gøre det de siger. De spiller ofte good cop bad cop. Så du gør klogt i at droppe hele slænget på DRTV-nyhederne og alt hvad Peter-medicinmand siger.
Charlatanen på DRTV, den pæne heksedoktor og DR’s nyhedsværterne på aftenshowet ikke alene forbredder fake news med deres løgne, de misbruger altså bevidst hypnotiskpsykologi til at angstpåvirke Tv-seernes underbevidste sind til at blive syge frem for raske.
DR’s ledelse arbejder med en agenda styret af interessegrupper i at udbrede fake news.

Hitlers system udførte bogafbrændingen som var datidens censur af ytringsfriheden. Så Hey! vågn op også den danske regering og EU, presser din frihed hver eneste dag ofte uden de fleste ved noget om det eller tænker på det, da det normalt ikke er noget der vedkommer dem (tror de).
Hjemmesider, artikler mv. som tages ned eller lukkes, er det samme som bogafbrænding. Mine egne erfaringer, er, at jeg ofte ikke modtager de e-mails interesseret syge sender mig og når de ringer skal de ringe flere gange før de endelig kommer igennem uden at få beskeden, at nummeret ikke eksisterer selvom det eksisterer.
Jeg og andre whistleblowers kæmper for din frihed! Og Danmark er ikke noget nær så demokratisk som du hele tiden får at vide af fake news som nægter, at skrive sandheden om årsagsfindende hypnoterapi eller den korruptionen de selv er en del af.
Sandheden får du her hvis datatilsynet altså ikke diskriminerer og brænder siden inden da.

Det siges, at det onde sejre når de gode fejler i at handle. Så hvis du selv synes du tilhører det gode, så er det nu på tide at handle.

Her er flere whistleblowers links til hvordan din verden i virkeligheden fungerer. Folk der allerede, har handlet for, at rede dig og dine efterkommere.
Whistleblowers fra forskellige erhverver fortælle og illustrere nyeste videnskaber, bedrag, udnyttelser, ikke nødvendige operationer, fejl operationer samt organiseret masse mord kontrolleret af korrupte embedsfolk i sundhedssystem og de mange politikere der elsker, at lobbyisterne lefler for dem fra samtlige farmaceutiske firmaer og fra mange andre typer erhverver.

Os der forstår hvad de siger, slukker naturligvis straks for DR’s nyheder. Men patogene suggestioner anvendes jo også af andre end Tv-værterne, eftersom det jo kun er ganske få mennesker som kender og forstår det hypnotiske sprog.

Der er også mange andre ord som længe har været anvendt som faktisk fortæller os mere end de fleste lægger mærke til. Ord som funda-mentalt og auto-immun-system bare for at nævne nogen.

Videnskabeligt, ved vi nu, at vi alle principielt, er bio-logiske robotter og vi er hver i sær, er udstyret med bio-logiske computere af forskellig kategorier der tilnærmes vis ligner hinanden trods forskellighederne.
Vi kender vores bevidste sind som toppen af isbjerget men ”ikke” vores underbevidste sind. Dvs. alt vi har lært, er lagret i vores underbevidste sind som ubevidste mentale programmeringer under overfladen.
Dvs. hele vores bio-logiske maskineri arbejder uden vi tænker over det og det betyder, at vi gør os selv syge og raske uden, at vide det.

Mennesker som ikke har et ”sundt” immun-system, kan typisk hurtigt få hjælp til at ændre deres immun-system via årsagsfindende hypnoterapi som nu er den funda-mentale behandlingsmetode der i moderne videnskab betegnes som epi-genetiskterapi.
Cellebiologerne mangler stadig, at kortlægge de dybere funda-mentale begreber vi årsagsfindende hypnoterapeuter kender og forstår –men de er endelig kommet på rette spor.
Når jeg anvender ordet ”typisk”, er det fordi vis klienterne, er så senile, at de ikke forstår og kan følge mine anvisninger, så er det som at skrive en brugsanvisning i en spand vand. Derimod dem der kan forstå og følge mine instruktioner, de kan sagtens hjælpes. Den ældste jeg har hypnotiseret var 94 år ung.

Passwordet til det underbevidste sinds mentale programmeringer som styrer alt i vores biologiske computere er hypnose.

Så jeg er altså en menneskelig bio-logisk-robotprogrammør der kender og forstå de menneskelige bio-logiske styrer-systemer og netop derfor, er jeg i stand til at hjælpe andre til at hjælpe dem selv. Metoden minder meget med en telefon support hvor folk ringer og fortæller hvad de kan se på deres monitor når de har anskaffet sig en ny computer de ikke kan få til at virke. – Men da vi her taler om bio-logiske robotter, har jeg også behov for, at læse kropssproget, da visse signaler ubevidst, bliver udtrykt den vej. Så derfor, er det bedst fysisk, at være ved siden af dig når du vil hjælpes til at blive rask. Har jeg først set dig en gang så kan vi sagtens klare andre ting over mobil tlf.

Så absolut alt hvad du tænker, siger, foretager dig bevidst som ubevidst, er styret af dine bio-logiske processorer der holder orden i dine mentale programmeringer som er lagret i dine bio-logisk intelligente databaser. Og netop derfor er det så enkelt, at finde koderne og forandre dem som er skyld i nocebo effekterne således, at årsagerne vil blive afdækket og sygdoms symptomerne endeligt ophører så du vil blive helt raske.

Selvom det lyder let og det er let. Så er det ikke lige let for alle, at acceptere sandheden, at deres eget sind styrer absolut al deres adfærd.
Uden sindet eksisterer vi ikke. Det er dog let at forstå!

Sygdomme er psykisk betinget og via årsagsfindende hypnoterapi, vil klienterne opleve selv, via guidning, at finde frem til årsagerne til en hvilken som helst ubevidst adfærden de gerne vil ændre således, at de vil blive helt raske. Så at sige, guides de til at trække den mentale splint ud.
Herunder er nogle få eksempler på menneskers bio-logiske koder som egentligt, er ganske enkle, at forandre positivt. Se flere eksempler i alfabetisk orden i kapitlet diagnoser.

Fobi koden er knækket!
OCD koden er knækket!
Mani koden er knækket!
Virus koden er knækket!
PTSD koden er knækket!
Bulimi koden er knækket!
Allergi koden er knækket!
Cancer koden er knækket!
Epilepsi koden er knækket
Diabetik koden er knækket!
Anoreksi koden er knækket!
Offerrolle koden er knækket!!
Skizofrenikoden er knækket!
Mavesårs koden er knækket!
Parkinson koden er knækket!
Depressions koden er knækket!
Afhængigheds koden er knækket!
Angstneuroses koden er knækket!
Manglende orgasme koden er knækket!
MS, multipel sklerose koden er knækket!
Menstruationssmerte koden er knækket!
Adfærdsforandrings koderne er knækket!
Alle autoimmune sygdommes koder er knækket!

Jeg skal ikke lyve for, at stille mig selv i et bedre lys, jeg fortæller dig bare sandheden!
Ikke alle reagerer lige positivt når de får at vide, at vi ikke fungerer sådan som de ”altid” har ”troet”, de er vokset op med og selv den dag i dag ser man den pæne Peter på Tv lyve os lige ind i stuerne og gør folk syge med hans pategene hypnotiske suggestioner.
Hverken kulturministeren eller det etiske råd på DR lever op til dine eller dine børns interesser af sundhed men snarer farmaceuternes lobbyinteresseorganisation forventninger om, at i ikke vil forblive raske.
Så hvordan kan det være de stadig sælger medicin, bygge super-syghuse, uddanner læger osv.?
Sjovt nok er netop sygehuspersonel blandt de letteste kategorier af menneske typer, at hypnotiserer og manipolerer uden deres viden. De er forbløffende til at lære udenad uden nogen kritisksans ”overhovedet” i bogstavelig ”forstand”.
Sygehuspersonel lader sig hjernevaske uden, at stille spørgsmål men når de hører eller læser dette så stiller de pludseligt massevis af kritiske spørgsmål. Og selv om de indser logikken, lader sig overbevise så stopper de ikke med hvad vi i dag ved, er kvaksalveri. Man saver jo ikke grenen over man selv sidder på. Synes deres motto, at være.

Hvis en adfærd ikke virker hensigtsmæssigt, signalerer den til dit bevidste sind i form af nocebo effekter.
Nocebo effekter kendes af befolkningen som sygdomme.

Så hvis du ikke er sund og rask men gerne vil blive det, så tage kontakt og blive guidet til at lærer selv, at knække koderne.

Vi mennesker er meget simple at forstå men alt er naturligvis simpelt når man forstår det funda-mentale af det man foretager sig.

Jesper Frederick Carøe, instruktør af hypnose, hypnoterapi & årsagsfindende hypnoterapi som i øvrigt af praktiske grunde, frasiger sig al ansvar mht. information og behandling.

Ring +45 23458485