Følelser

Følelser: Æg, sædceller, er fyldte med programmeringer og flere kommer til som fusionen bliver til indtil menneskelig voksenskikkelse. Kromosomer, DNA’s genetiske koder og alle slags adfærden, er programmeringer lagret på følelser.

Mennesker har et bevidst og et ubevidst sind.
Når det bevidste sind anvendes så modtages massevis af informationer hvoraf kun en lille del bevidst registreres og efterfølgende kan huskes.
Ud fra de få bevidst registrerede informationer, kan der træffes valg når informationen, er analyseret og en bevidst handling igangsættes.
Det underbevidste sind registrer alle informationer, alt hvad et menneske ser, lugter, smager, siger, hører, føler, foretager sig bevidst som ubevidst. Alt det vigtige bliver lagret både som nye programmeringer og på eksisterende programmeringer som igen, er lagret på følelser.
Absolut alt hvad der foregår med dig registreres og styres af dit ubevidste sind.
Alt bliver registreret i det ubevidste sind og lagret på forskellige følelser i forskellige niveauer.

Følelserne er de menneskelige medier / biologiske harddiske hvorpå alle programmeringer, der styrer alt i et menneskes liv, registreres og lagres.
Nogle af programmeringerne signalerer til vores bevidste sind i form af positive og ikke positive følelser og adfærd.
Følelserne fungerer som ledetråde til et hvilket som helst program, der styrer ALT i menneskets adfærd, ubevidste som bevidste.
Kort og godt så kan vi dele følelserne op i positive og ikke positive følelser.

Derfor findes der forskellige følelser.

 1. Positive følelsers programmeringer:
  Alt hvad du foretager dig, der betragtes som hensigtsmæssigt, bliver styret af dine positive ubevidste programmeringer, hvor der sørges for belønning som er lagret på positive følelser.
  Glæden ved livet, latter, kærlighed, liderlighed, orgasmer, mæthed, motivation, drivkraft, lyst, nydelse, taknemmelighed, tilgivelse, lærdom, visdom, god balance, forplantningsevne og sundhed i alle former.

 2. Ikke positive følelsers programmeringer:

  Al adfærd som ikke er positive, er lagret på følelser som ubevidste programmeringer der betragtes som ikke positive.
  Sygdom som er ubevidst adfærd, er nocebo effekter der ikke er positive programmeringer lagret på følelser der ikke er positive og fungerer som kommunikation til programmeringerne, i det underbevidste sind. Funktionerne med signalerne, er, at gøre personen bevidst opmærksom herpå. Sygedomssignalerne og alle slags ubevidst adfærd, er til for vi let kan finde frem til de underliggende årsagers programmeringer i den biologiske computer.
  Alt hvad du foretager dig uanset hvad, bliver altså styret af dine ubevidste programmeringer i dit underbevidste sind, der alle er lagret på følelser.

Programmeringerne kan være mangfoldige når de sammenlægges med alle andre menneskers som symptomlisten i kapitlet Diagnose, er et tydeligt vidne om. – men kort og godt, så kan principielt mange sygdomme betragtes som borderline, da hvis signalerne ikke bliver afkodet forværre situationen frem for, at opnå positiv sundhed.

Følelserne fungere altså til at gemme alle slags programmeringer / det indlærte som også videregives via gener og kromosomer.

Vi og alt andet, er energi. Videnskaben har ovenikøbet fundet ud af, at alle planeter udsender samme vibrationer af energi der svarer til dyrs og menneskers chakras. Chakras spænder fra rød til hvid og hver farve har sin nøjagtige plads som præcist kendes af vores underbevidste sind også selvom der findes mange som ikke har hørt herom.

I universet findes sorte huller og inden i os findes der også sorte huller. Sæt dig et sted direkte i solen og se op imod solen med lukkede øjne helt afslappet og iagttag rejsen dybere ind i cellernes strukturs dimission efter dimission med dit indre øje.

Du og alle andre, har et belønningssystem der fungerer ud fra dine ubevidste programmeringer. Eksempel: du overraskes med et måltid nøjagtig som din mormor plejede, at lave det og du har ikke fået det i 100 år (synes du) og den følelsesmæssige glæde ved sammenligningen af din mormor, skaber en positiv reaktion. Forholdet kan naturligvis også være ambivalent hvis følelsen af sorg eller andet ikke er positive.
Derudover genkender nogle blandt dine 40.000 smagsceller den usædvanlige særpræget smag kun din mormor kunne producerer som skaber et festfyrværkeri af positive energier.

Hormonproducerende kirtler producerer nøjagtigt det de får besked på i form af mange forskellige cocktails. Kirtlerne producerer nøjagtigt det de får besked på hverken mere eller mindre. De udsendes som signalstoffer.
Hver celle er også udstyret med en lille antennelignede tråd til elektronisk, at modtage signaler.
Og netop derfor bliver mennesker så ofte spontant helbredte via analyserende årsagsfindende hypnoterapi, da der er direkte forbindelse mellem svulsten og programmeringen i underbevidstheden.

Klik for kontakt og opnå din dybe forståelse af dig selv. Tag på en vidunderlig rejse i dit eget indre, skab fysisk, mental harmoni, balance og sundhed ved samme lejlighed.