Følelser

Følelser: Æg, sædceller, er fyldte med programmeringer og flere kommer til som fusionen bliver til indtil menneskelig voksenskikkelse. Kromosomer, DNA’s genetiske koder og alle slags adfærden, er programmeringer lagret på følelser.

Mennesker har et bevidst og et ubevidst sind.
Når det bevidste sind anvendes så modtages massevis af informationer hvoraf kun en lille del bevidst registreres.
Ud fra de få bevidst registrerede informationer, kan der træffes valg når informationen, er analyseret og en bevidst handling igangsættes.
Det underbevidste sind registrer alle informationer, alt hvad et menneske ser, lugter, smager, siger, hører, føler, foretager sig bevidst som ubevidst. Alt det vigtige bliver lagret både som nye programmeringer og på eksisterende programmeringer som igen, er lagret på følelser.
Absolut alt hvad der foregår med dig registreres og styres af dit ubevidste sind.
Alt bliver registreret i det ubevidste sind og lagret på forskellige følelser i forskellige niveauer.

Følelserne er de menneskelige medier / biologiske harddiske hvorpå alle programmeringer, der styrer alt i et menneskes liv, registreres og lagres.
Nogle af programmeringerne signalerer til vores bevidste sind i form af positive og ikke positive følelser og adfærd.
Følelserne fungerer som ledetråde til et hvilket som helst program, der styrer ALT i menneskets adfærd, ubevidste som bevidste.
Kort og godt så kan vi dele følelserne op i positive og ikke positive følelser.

Derfor findes der forskellige følelser.

 1. Positive følelsers programmeringer:
  Alt hvad du foretager dig, der betragtes som hensigtsmæssigt, bliver styret af dine positive ubevidste programmeringer, hvor der sørges for belønning som er lagret på positive følelser.
  Glæden ved livet, latter, kærlighed, liderlighed, orgasmer, mæthed, motivation, drivkraft, lyst, nydelse, taknemmelighed, tilgivelse, lærdom, visdom, god balance, forplantningsevne og sundhed i alle former.

 2. Ikke positive følelsers programmeringer:

  Al adfærd der ikke er positiv, er lagret på følelser, der ikke er positive.
  Sygdom er ubevidst adfærd, der ikke er positivt hvis programmering, er lagret på en følelse der ikke er positiv og fungerer som kommunikation til programmeringen, i det underbevidste sind, der har funktionen, at gøre personen bevidst opmærksom herpå ved at signalerer med et sygedomssignal el. lignende.
  Alt hvad du foretager dig som ikke betragtes som hensigtsmæssigt, bliver styret af dine ubevidste programmeringer, der alle er lagret på følelser der ikke er positive.

Programmeringerne er mangfoldige når de sammenlægges med alle andre menneskers som symptomlisten i kapitlet Diagnose, er et tydeligt vidne om. – men kort og godt, så kan principielt mange sygdomme betragtes som borderline, da hvis signalerne ikke bliver afkodet forværres situationen frem for, at opnå positiv sundhed.

Følelserne fungere altså til at gemme programmeringer / det indlærte i som, videregives via gener og kromosomer. Det er der meget logik i.

Vi og alt andet, er energi. Videnskaben har ovenikøbet fundet ud af, at alle planeter udsender samme vibrationer af energi der svarer til dyrs og menneskers chakras. Chakras spænder fra rød til hvid og hver farve har sin nøjagtige plads.

I universet findes sorte huller og inden i os findes der også sorte huller. Sæt dig et sted direkte i solen og se op imod solen med lukkede øjne helt afslappet og iagttag rejsen dybere ind i cellernes struktur dimission efter dimission med dit indre øje. Nu har du lært betydningen af din eksistens og er klar til observationen af et sort hul dagen efter hvor du sætter dig i skyggen efter et måltid. Og som du ser indad helt afslappet, vil du få øje på hvordan alting drejer og er fyldte med prikker af forskellige farver og størrelser. Det er minimolekyler der modsvarer belønningssystemet fra måltidet afhængig om du havde spist noget din underbevidsthed betragter som godt eller ikke godt.
Belønningssystemet fungerer ud fra dine ubevidste programmeringer. Eksempel: du overraskes med et måltid nøjagtig som din mormor plejede, at lave det og du har ikke fået det i 100 år (synes du) og den følelsesmæssige glæde ved sammenligningen af din mormor, skaber en reaktion men kan naturligvis også være ambivalent hvis følelsen af sorg også er til stede og i så fald vil de minimolekyler være anderledes end hvis der kun er glæde. Derudover genkender nogle blandt dine 40.000 smagsceller den usædvanlige særpræget smag kun din mormor kunne producerer som skaber et festfyrværkeri af positive minimolekyler der cirkler ned i det sorte hul. Når du har dygtiggjort dig, kan du sende signalværdierne i begge retninger i det sorte hul.

Hormonproducerende kirtler producerer nøjagtigt det de får besked på i form af mange minimolekyler de udsendes som signalstoffer ned i det sorte hul og ud til alle organer. Når folk får kræft skyldes det altså, at signalerne fortæller hvad der skal produceres og de udfører jo nøjagtigt det de får besked på også selvom de får besked på, at lave en cocktail der vil fremkalde en eller flere svulster frem for kun noget godt. Og netop derfor bliver mennesker spontant helbredte via årsagsopsøgende hypnoterapi, da der er direkte forbindelse mellem svulsten og programmeringen i underbevidstheden.

Klik for kontakt og opnå din dybe forståelse af dig selv. Tag på en vidunderlig rejse i dit eget indre, skab fysisk, mental harmoni, balance og sundhed ved samme lejlighed.