Frederick udtaler sig om organisationer

Der findes et bredt udvalg af meninger og holdninger om hvad hypnoterapi, kan anvendes til og for. Det skyldes den funda-mentale forståelse for professionen eller netop mangel på samme.
Alle professioner, kan sammenlignes med fodbold.
Vi ved alle, at der er stor forskel på fodboldspilleres talenter. Der findes mange divisioner, rækker og ligas. Og selv i toppen af ligaen, er der stor forskel på fodboldspillerne. Det same er gældende inden for alle sportsgrene og professioner og grunden til nogle, er så meget dygtigere end de andre, er pga. deres større funda-mentale forståelse af deres profession.
Jo stører funda-mental forståelse des flere mål. Hvad der synes uopnåeligt for nogle, er logisk enkelt for andre.

Der er absolut ingen garantier for, at finde dygtige hypnoterapeuter bare fordi de er medlemmer af foreninger.
Hypnoterapeuter er som så mange andre professioner ofte medlemmer af fagorganisationer i den ”tro”, at de så, er sikrede, mere kvalificeret eller vil give indtryk fremfor dem der ikke er med i klubben. Ofte er medlemmerne ikke sikre i deres virke og søger derfor deres lige for råd. Hvilket er helt i orden og en rigtig god ide. Det er bare ikke sikkert, at der findes nogle til at give de rigtige råd på det rigtige tidspunkt.

Certifikater er til for, at give indtryk, påvirke andre som trofæer og medaljer. De virker som ”blåstempler” så klienterne der læser om dem, vil lade sig imponerer og blive påvirke til at ”tro”, at dem, de læser om, er noget ved musikken.

Jeg havde en oplevede på en hypnose kongres for nogle år siden i en workshop med en såkaldt ikke profitabel international hypnotisk organisation i USA. ”Ikke” = organisationens ledelse påstår de ikke profiterer og det tror tusindvis af de betalende medlemmer så på.

Jeg sad i en workshop hvor en berømt og vældig ”anerkendt” hypnotisør der hvert år i mange år, har fået tildelt endnu mere anerkendelse i form af priser oppe på den lokale scenen med stor spektakel og halløj. Han tilhører nemlig delen der ikke profiterer (ret meget).
Hypnotisøren underviste i en workshop om rygestop hvori denne gav postsuggestioner til sine klienter, at, de ville få kræft hvis de røg eller når de ser nogle der ryger. Det er simpelthen helt og aldeles uacceptabelt!
Hypnotisøren fik endnu et hæder bevis overrakt selvsamme aften.

Det fik mig til øjeblikkeligt, at stoppede sammenarbejdet med organisationen eftersom deres etiske krav absolut ikke opfylder hverken mine eller dine etiske krav.

I Danmark er de fleste hypnotisører og hypnoterapeuter medlemmer af selv samme globale organisation samt den dansk gren af samme organisation. At lægge navn til en organisation der ikke lever op til høje etiske krav, er for mig udelukket. Navnet på organisationen vil her ikke blive nævnt.

Der findes hypnoseskoler af tvivlsomme karakterer drevet af terapeuter der, har sikret sig et certifikat fra en lokal hypnotisør eller global hypnose organisation hvor deres etiske kode, er temmelig ridset. Og der findes hypnoterapi uddannelser på relativt høje niveauer. Forskellen er let at se/høre for det trænet øje/øre. Den manglende selverkendelse, er også let genkendelig hvor den netop blandt hypnoterapeuter, burde være absolut tilgængelig. Jalousi, had, misundelse og rygtedannelse, burde være utænkeligt for folk i denne branche men der er set en del eksempler herpå hvilket netop tydeliggøre deres manglende selverkendelse af deres egen manglende forståelse af den hypnotiske profession. Til gængæld husker vi at tilgive dem, da vi ved, at de ikke kan gøre for det, da de jo er programmerede til at være sådan. – men des hurtigere det går op for dem des lettere, vil deres liv blive og også for os andre. Med andre ord, er der en udpræget mangel på tilgivelse og selverkendelse i denne branche. Det bliver helt klart lettere, at være hypnoterapeut når niveauerne, bliver mere ens høje.

Der findes også psykologer mv. ansat i det offentlige der har ladet sig inspirere af min hjemmeside til selv, at forsøge, at genopfinde den dybe tallerken. Der udgives lydfiler med forslag imod kræft mv. hvilket tydeliggøre, at niveauet de befinder sig på, er meget langt fra nogen funda-mental forståelse af den hypnotiske profession i almindelighed.
Universitetsstuderendefrivillige risikerer psykoser med varige men når de deltager i psykologistudiernes demonstrationshypnose og de forskellige psykologieksperimenter i timerne.
Jeg blev engang ringet op fra Tyskland hvor en ung kvinde, havde deltaget i et eksperiment i en psykologitime. Det var min funda-mentale forståelse der redde hende. Og hun forstod efterfølgende, at deltagelse i psykologieksperimenter, var klart noget man skulle holde sig fra.

Husk hædersbeviser, organisationer uanset om de er offentlige eller uafhængige og titler som professorer el. lig. Ikke giver nogen garanti om nogen funda-mental forståelse af noget som helst.

Se! Ikke få, bliver imponeret når de ser et hædersbevis og tror, at personen virkelig må være dygtig men i føromtalte tilfælde, er det absolut modsatte tilfældet.

Den hypnotisør der aktiverer følelser der ikke er positive, har absolut ingen funda-mentale forståelse af den hypnotiske profession burde stoppe og videreuddanne sig.

De hypnoterapeuter der videregiver nogle hypnotiskteknikker og underviser coacher, sælgere, advokater, politikere samt andre der udelukkende, har egoistiske agendas. De har ikke den funda-mentale forståelse af deres egen profession. Af menneskelige egoistiske årsager har de ikke selverkendelse som der skal til for, at være en etisk korrekt hypnoterapeut, hypnoseterapeut, master terapeut og hvad de alle sammen kalder sig.
Der er undervist alt for mange til at blive dygtige egoistiske sælgere som sælger alt muligt ingen har brug for til mennesker der bare smider tingene væk når det er betalt af så det forurener vores verden. Vi har et absolut stigende behov for, at uddanne mennesker i at dele, understøtte andre og passe bedre på andre samt vores verden.
Hvis du synes vores verden, er blevet renere og bedre så kan du måske huske hvornår du sidst har set eller hørt en græshoppe og kan du ikke det, er det vist på tide, at stille krav til din regering, landbruget og industrien.

Det etiske kodeks, skal være i orden!

Ved de fleste hypnoseshows, aktiverer hypnotisører de frivilliges angst følelser. Når man er bevidst, vil det virke som en dråbe i koppen men i hypnose, vil det virke som en ordentlig sjat der hældes i koppen / glasset og derved så meget tættere på, at løbe over kanten og aktiverer et nyt ubevidst symptom der ikke er hensigtsmæssigt i form af et nyt adfærdsmønster.
Der findes også hypnoterapeuter der underviser som seriøst tror, at når de laver hypnoseshows, er det helt i orden, da de jo udmærket ved hvad de foretager sig. Hertil er der bare, at sig, at hvis de vidste hvad de foretager sig så ville de absolut være modstander af hypnoseshows. Men det er jo typisk når man ikke har den funda-mentale forståelse af det man laver og så tror man det er ok.

De dygtigste hypnoterapeuter og årsagsopsøgende hypnoterapeuter ved, at eksempelvis kræft, er psykiskbetinget men se også de mange neurologiske sygdomme som neurologerne ikke forstår noget af hvordan det kan være de er opstået, er lige noget for analyserende årsagsfindende hypnoterapeuter, at løse.

Læger har svoret en ed.
Det lyder som en dårlig film!
Der er intet rationelt ved, at sværge en ed. Det er nok snarer en trussel for lægerne, har ofte stor angst for at bryde kodekset de, har svoret til ved, at anbefale noget andet end det de har lært. Lægerne risikerer, at miste deres lægebrev hvis de bryder fra cirklen.  Så hvis du ikke kan lægge to og to sammen så –
Når landets ledes af syndikalisme i stedet for rationalitet, vil det gå som det er gået igen og igen men når så hypnose organisationer ledes på samme måde. Så har medlemmerne bevist, at de ikke besidde den funda-mentale forståelse af deres egen profession.

Neurologerne scanner kranier og konstatere, at folks egne autoimmune forsvarssystemer, angriber patienterne selv og udskrive syntetiske hormoner og mediciner i ”håb” om det vil virke. Sommetider lykkedes det at fjerne symptomet men årsagen, er således ikke blevet fundet, hørt og forstået. Derved sikre man sig en forværring i det, at det ubevidste program i det underbevidste sind så vil aktiverer endnu kraftigere.

Det underbevidste sind vinder hver gang!
Dit underbevidste sind vinder hver gang fordi det er som at kæmpe imod 100 af din egen slags men det kan også godt være 1000 eller 10000000. og så kan du godt se, at der ikke er noget medicin der vil have nogen effekt.

Årsagsopsøgende hypnoterapeuter derimod, finder årsagen til alle slags neurologiske programmeringer og hjælper klienterne til at re-programmerer, de selvdestruktive programmeringer tilbage til deres oprindelige opgaver. Noget der er så uforståeligt for neurologerne som noget kan være men absolut logisk, at forstå som skolebarn.

En tidligere dansk sundhedsminister besluttede, at denne ville have styr på alternative behandlere og oprettede derfor en statsligorganisation for alternative behandlere.
De dygtigste hypnoterapeuter i Danmark boykottede ideen allerede fra starten.
Senere hen kom ringe uddannet hypnotisører til som tilmeldte sig det offentlige netværk for alternative behandlere. En af dem så vi på Tv. Han har ikke evnerne til at hjælpe den mand han psykisk, havde udsat for en stærk depression.
Tv-hypnotisøren optræder nu på det alternative offentlige netværk med udtalelserne, at dem der er repræsenteret på netværket, er de bedst kvalificeret. Hans udtalelser kunne ikke være mere fejlagtig.
Der er i øvrigt nu tre der anvender nogle hypnotiske teknikker tilmeldt det officielle alternativnetværk. Nå de sælger deres uddannelser, så lover de, at de er godkendte fra pladerballebanden med massevis af stempler mv. at de afgjort ikke besidder de funda-mentale hypnotiske forståelser.

Komisk nok var jeg en af de første der i sin tid, blev ringet op af denne statslige organisation for alternativbehandlere hvor jeg, blev spurgt om jeg ville være medlem som hypnoterapeut. Jeg gjorde personen opmærksom på, at hypnoterapi principielt ikke, er alternativt men alt anden behandling, er alternativt også den medicinske vej, er alternativ.
Jeg delte straks informationen på dengang Danmarks største forum for hypnoterapeuter og alle de andre sagde naturligvis også pænt nej tak. – Men nu er der altså tre der tydeliggøre, at de ikke besidder de funda-mentale forståelser af den hypnotiske profession. Jeg har oplevet flere klienter der har været i resultatløse behandlinger hos flere af dem og dem de har uddannet.

Det er normalt, at en klient selv er klar over sine egne forbedringer, da tingene er kommet på plads men hvis der ryddes op på alle hylder allerede i første session. Så er det ikke sikkert klienten efterfølgende, kan huske så mange ting fra sessionen. Det kan lidt sammenlignes med når du drømmer. Du kan sikkert huske den sidste drøm men hvad med den næstsidste eller dem før den? og når så klienten selv rydder op i lad os sige 30 adfærdssymptomer men det kan også være 100 på en gang da tingene jo hænger sammen som perler på en snor. Nogle få kan oven i købet tro, at det ikke har gjort nogen forskel lige indtil hypnoterapeuten stiller de samme spørgsmål som i den første session. Så går det pludseligt op for klienten, at denne ikke længere, har nogen angst, sorg eller ked af det hed, de kroniske smerter er væk osv. og netop derfor er det vigtigt, at huske, at lave en opfølgende session for således opnås de enorme ahaoplevelser. Og hvis noget endnu ikke er opnået, vil oplevelsen fra den første session lettere give adgang i den næste session.
Når jeg har oplevet klienter der har været i mange sessioner med flere hypnoterapeuter uden de har opnået noget. Så er deres oplevelse med mig så berigende, at de stråler efterfølgende. Allerede i det indledende interview, hører jeg hurtigt om de har opnået noget med de andre hypnoterapeuter eller ikke. Og hertil må jeg sige, at det var bedre om dem fra det alternative netværk videreuddannede sig.  – men hertil kræver det selverkendelse og forskellen på intelligente mennesker og dem der tror de er det, netop er den manglende selverkendelse.

Definitionen af alternativ, betyder hjælp udefra.
Hypnoterapi er pr definition den eneste behandlingsform der netop ”ikke”, er alternativ ved det, at klienten selv, udfører det der skal gøres kun guidet af en hypnoterapeut.
Med andre ord; dem der arbejder med hypnose og som er repræsenteret på den statslige hjemmeside, har tydeligvis ikke forstået det funda-mentale af deres egen profession. Hvilket så forenkler din søgning til at finde en dygtig hypnoterapeut ved, at udelukke de hypnoterapeuter fra den statslige organisations hjemmeside.

Statsautoriseret svindler! Ja! Certificeret med diplom, stjerner, slanger, korsbånd og stempler!
Struktureret organiseret dokumenteret statsautoriseret certificeret videnskabelige tilkendegivelser for nytteløse u-imponeret argumentationer der indiskutabelt afviger fra alle former for sundfornuft. Med andre ord, er titler og anerkendelser det rene plader!

Loger, sammensværgelser og andre interessegrupper, er baseret på overtro, angst påvirkninger, nepotisme og bestikkelse som, er dagligdag i Danmark.
Så tydeligvis bliver Danmark drevet af troende ledere i stedet for rationelle ledere som landet og verden så tydeligt har brug for.
Når landets ledere ikke har selverkendelse leder de ikke den rigtige vej.

Hvis du ikke kan imponeres så kan du skræmmes mv. Du forstår hvad systemets embedsmænd/kvinder ”forsøger” på.

Jeg har hverken hugtænder eller horn i panden så her kan du være ganske frygtløs og helt rolig. Jeg vil med glæde besvarer dine spørgsmål hvis du har nogle.
Send en E-mail eller ring hvis du foretrækker det. Også hvis du er hypnoterapeut der gerne vil vide mere på tlf. nr. +45 23458485