Hvem er Frederick

Velkommen til hjemmesiden hvor du med fascination og glæde, vil finde mange svar på spørgsmål du endnu ikke har stillet.

Mit navn er Jesper Frederick Carøe.
Med fascination har jeg arbejdet som Hypnotisør, hypnoterapeut, analyserende årsagsfindende hypnoterapeut og foredragsholder siden år 2003.
Allerede år 2004, modtog jeg hæder på Danmarks første kongres for hypnotisører og hypnoterapeuter bl.a. for at give support og supervision til kollegaer allerede få uger efter jeg havde endt hypnose uddannelserne som hypnotisør og hypnoterapeut. Siden da, har jeg massivt udviklet professionen som analyserende årsagsfindende hypnoterapeut.
Jeg har tydeligvis fundet min plads i livet.

Jeg er vokset op med en far som ingeniør og opfinder. Derfor lærte jeg tidligt, at løse opgaver ved automatisk, at se og forstå de funda-mentale begreber i alle de ting, jeg sætter mig for.
Således lå det ligesom i kortene, at med min opfindsomme natur, var det somom den hypnotiske profession, havde ventet på mig.
Så nu er videreudviklingen af den hypnotiske professions potentialevisdom virkeligt vokset som fra nogle få klodser til en kæmpe pyramide. Og jeg deler bredvilligt ud af min unikke viden.
I år 2006 tog jeg instruktøruddannelse med et stort internationalt hypnosenetværk med base i USA der har massevis af forgreninger i mange lande. Det er dog ikke en garanti for noget som helst, at noget er stort eller nogen er økonomiske succesfulde.
Jeg har deltaget på nogle store hypnose kongresser i USA og en enkelt i Danmark samt flere små møder.
Flertallet af mennesker stræber efter solidarisksammenhold og erkendelser. Som barn søgte jeg også annerkendelse men mine forældre, gjorde ingen forskel uanset hvad. Så fra at være klubmester i forskellige sportsgrene opgav jeg, at ville imponerer dem og foretog mig i stedet det, jeg havde lyst til dygtiggøre mig med mangfoldigt.
I dag lader jeg gerne andre vinde, da jeg jo kan se hvor meget det betyder for dem. – men når jeg arbejder og hjælper mine klienter, kæmper jeg med alt hvad jeg har for, at de vil vinder og bliver helbredte til at blive sunde og raske på en hver måde i en hver situation. Når mine klienter vinder, vinder jeg jo også.
Jeg har fortalt dig om hvad det vil sige, at blive hædret. Det beviser ikke noget som helst men andre lader sig imponerer af stempler, præmier og diplomer med kors og stjerner.

Hvem er jeg.
Her på pladsen/siden, kan jeg blære mig og prale med lange titler, hæder, medaljer, pokaler, namedropping og fotos med berømte for, at imponere, skabe indtryk med indflydelse hos dig med et beundringsværdigt indtryk. Glem alt om sådan noget plader.
Jeg kan naturligvis også forvirre dig med smukke billeder af broer i tåge, musik, grafik og smarte APPS hvis metoder ikke, vil få dig til at indse alt det faglige som er den egentlige årsag til du er landet her på siden. Så glem alle de billige tricks og fokuser nu på svarene du her ønsker, at finde.

I søgen efter en kvalificeret hypnoterapeut, er mit tip til dig, at se på resultatlisten. Her på siden findes en lang alfabetisk liste med hundredevis af forskellige diagnoser som jeg har hjulpet mine klienter fra og listen vokser forsat. Diagnoselisten kan betragtes lidt som en måltavle.

Udgivelse af bøger og uddannelser af andre, er på gang.
Jeg har længe ville udgive en bog om mine erfaringer og tilbyde, at uddanne andre.
Samtidigmed har jeg igen og igen udfordret mig selv i at løse ny opgaver andre ikke turde komme i nærheden af, ikke kunne løse eller end ikke overvejet, ville blive helbredt via analyserende årsagsfindende hypnoterapi.
Med andre ord ønsker jeg ikke bare, at tilføje markedet med endnu et mangelfuldt kursus som synes, at være standarten. Der findes efterhånden mange hypnose instruktører helt uden de funda-mentale forståelser og uden nogle selverkendelser der synes mere interesseret i deres egen økonomi.
Det etiske korrekte kodeks, skal overholdes og dobbeltmoral betyder ikke dobbelt så godt. Klienterne skal ikke manipoleres til at komme igen og igen eller tilbydes selv-hypnose kursuser. Analyserende årsagsfindende hypnoterapeuters opgaver er netop, at sikre sig, at klienterne efterfølgende, er permanent raske og de straks får lært selv-hypnose så de til en hver tid, er i kontrol over deres immunsystem så vidt muligt allerede i første session.

Jeg er ved, at lægge sidste hånd på færdiggørelsen af min bog som efterhånden, er blevet til et værk. Materialet til uddannelsen er færdigt og jeg vil i nær fremtid tilbyde bunker af nyt materiale af hidtil ukendt funda-mentalt viden og erfaringer til hypnoterapi kurssuset over dem alle.
Tag kontakt og bliv skrevet op til deltagelsen af uddannelsen allerede nu.

Det skulle tage mig 40 år med vidtrækkende erfaringer inden for rigtig mange interessante, lærerige professioner, flere lande, kulturelle forståelser, forehold, venskaber, aha oplevelser, som ansat og selvstændigarbejdsgiver i ind og udland, at finde frem til denne fascinerende dejlige hypnotiske verden. Og nu kan jeg roligt sige, at jeg har fundet mit rette element, mit centrum, min plads i livet.

Selv har jeg oplevet meget i livet. Det kan vel bedst beskrives som, jeg har levet mange liv i dette liv.
Jeg fik en opvækst med frihed under ansvar på en stor ejendom i Nordsjælland med alt fra skov, søer, marker, plantager, swimmingpools, tennisbane, strand, hotel, land til by. En multikulturel opvækst også med tætte forbindelser til socialbyggeri, kommunale og privat skoler som har klædt mig rigtigt godt på til dette exceptionelle erhverv, som jeg behersker med opfindsomhed, rationalisering, logik og til stadighed udvikler til individuelles behov.
Man kan jo lige så godt gøre arbejdet ordentligt første gang, er et af mine mottoer.

Fra en start med autodidakte erfaringer fra udvikling, produktion, salg, installation, praktisk viden, diplomati, kulturel, lingvistik, menneskelig, kognitivforskning med hypnose, social, naturvidenskab mv. som, har givet mig stor visdom til dette logiske erhverv og hvad der for mange, er filosofiske spørgsmål, giver jeg i dag erfaringsmæssige rationelle logiske funda-mentale svar på.

Som barn tilbragte jeg ind imellem meget tid sammen med ældre og gamle mennesker hvoraf mange af dem, var pensioneret succesfulde erhvervsfolk fra mange forskellige slags professioner. Jeg spurgte dem; hvis du skulle gøre det hele om hvad ville du så gøre. En ad gangen svarede de, at de så ville vente med, at bygge rede, familie, karriere og i stedet tage ud, se verden, lærer fremmedsprog og andre kulture, at kende.
Så det var nøjagtigt det jeg gjorde og stadig gør krydret med en kombination af det hele. Jeg rejser permanent rundt om i verden og hjælper folk fra hvad de fleste tror, er (u)helbredeligt. Så den personlige glæde der er ved, at se disse mennesker opnå det, de ikke troede muligt. Det gør dette job vidunderligt tilfredsstillende. Glæden ved at glæde andre, er jo smukt.

Under min opvækst, var jeg ekstrem aktiv og også rebelsk når tingene ikke var retfærdige.
Det forårsagede, at jeg brugte min tid i folkeskolen på, at gennemtænke detaljerne på det jeg ville foretage mig når skoledagen var færdig. Dagdrømmeri er en slags selv-hypnose, visuellasering.
Frustrerede pædagoger som ikke selv er i mentalt balance, er ikke de rette til at undervise, forstå eller motiverer deres elever. Derfor giver jeg gerne tips og tricks til pædagoger og skolelærer når de altså, har selverkendelse nok til at indse, at de har mentalt plads til forbedringer. Det er uanset hvem vi er, når det vi skal lære interesserer os, lærer vi meget lettere og hurtigere.
Funda-mental viden som at forstå de enkelte elevers behov og talenter til lettere, at motiverer dem. Og det er jo sjovt når jeg så kommer ud på skolerne og ser, at børnene lynhurtigt interesserer sig for det jeg fortæller.
Lærerne kommer efterfølgende og siger, at det var fantastisk, at nogle af de elever der normalt aldrig siger noget, stillede mig de mest relevante spørgsmål. Typisk er det ADHD eleverne som ofte ikke siger ikke så meget i timerne. Så for lærerne, er det en virkelig aha oplevelse, at lære, at det netop er ADHD eleverne der hurtigst indser logikken i indholdet af mine foredrag. Det er oftest, at de jo ikke er blevet forstået, da de jo er helt andre menneske typer end deres forældre og skolelærere som derfor ikke har forstået dem. 

Jeg vil pointerer, at jeg ikke helbreder nogen men guider mine klienter til at helbrede sig selv. Med min exceptionelle dybe indsigt hvormed jeg udfører mit erhverv til tider sågar med ekstrem superempati og naturligvis med fuld fortrolighed, er den typiske reaktion lettelse og overraskelse af hvor god en oplevelse analyserende årsagsfindende hypnoterapi virkeligt er og ikke mindst, at klienterne husker alting bagefter.

Eftersom jeg netop, tager klienter andre ikke vil se, er der naturligvis undtagelser fra reglen, da de forskellige menneskelige personligheder oplever den analyserende årsagsfindende hypnoterapi på hver deres måde og nogle kræver ganske enkelt mere tid mens igen andre ekstrem kort tid.

Eksempelvis så kan det tage længere tid med en stærkt deprimeret person af ældre dato, da denne typisk har modtaget mange slags symptombehandlinger gennem et langt liv. Resultatet kan være, at de fleste døre og vinduer ikke længere, er så let tilgængelige som hvis det var en yngre person. Dvs. de først skal genåbnes og først når lyset er tilbage, er der tilgængelighed til de funda-mentale byggesten.

Jeg har hjulpet mange ældre psykoterapeuter der havde rodet rundt i deres egen psyke med flere forældet hypnoterapi teknikker således, at intet længere var på sin plads. Så inden vi kunne rydde op på alle hylder skulle vi først genoprette massevis af funda-mentale psykiske ting.

Selv nu, efter snart 20 år i denne branche, er det stadig lige fascinerende som første dag jeg sad med mine første udfordringer.
Det er klart, at meget kender jeg til bevisløshed. Eksempelvis når jeg ser eller hører hvad der skrives i pressen eller hvad folk taler om hvad de tror, der er sandheden. Se på politikerne på ministerposterne der ikke analyserer hvad der foregår i psykiatrien men tror de kan løse folks psykiske udfordringer ved, at give psykiatrien flere penge. Sådan gør nye ministre gang på gang uden, at analyserer behandlingsmetoderne i psykiatrien. Der findes ingen ætiologisk videnskab i psykiatrien. Dvs. at der ikke findes nogen årsagsfindende videnskab i psykiatrien. Psykiatrien og sygedomsvæsenet forsker i symptomer men ikke i de underliggende årsager. Derfor er alle deres medicinske behandlinger symptombehandlinger som netop ignorere de underliggende årsager. Analyserende årsagsfindende hypnoterapi går derimod ud på, at finde de underliggende psykologiske årsager som har skabt symptomerne som igen er ubevidst adfærd.
Analyserende årsagsfindende hypnoterapeuter er derfor ubevidstadfærdsterapeuter mens alle andre udelukkende arbejder med folks bevidste sind. Det er derfor, at vi så hurtigt, er i stand til at hjælpe alle de mange mennesker der har oplevet, at være kastebold i et forældet idelogisk styret system frem for ætiologisk videnskab.

Skeptikere og bedre vidende personligheder, der mener ikke de er hypnotiseret efter, at havde lader sig tryllebinde med ganske få ord og så er overraskelsen ekstra stor når det går op for dem, at de ikke kan bevæge sig.

Jeg glæder mig til at se og hjælpe dig snarest.

Tag kontakt nu på +45 23458485 eller send en e-mail.