Kræftforskning

Opdatering af det nyeste bedste inden for kræft forskning / kræftforskning / cancer research cancer koden, viser muligvis, at Cancer koden, er knækket med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

Genetisk arvelig betinget bryst kræft, er et inaktiveret gen indtil det aktiveres.
Læs om den banebrydende brystbevarende metode hvor genet bliver deaktiveret.

Mine erfaringer viser, at kræft skabes af ens eget immunforsvar!
Jeg har endnu ikke nogen videnskabelig dokumentationer til at understøtte disse udsagn andet end den verdenskendte cellebiolog Bruce Lipton-s udsagn, at alle sygdomme er nocebo effekter.
Aktiveringen af brystkræft-gener skyldes en ubevidst tanke pga. der er opstået pga. en hændelse der typisk ikke er positiv.
Aktiveringen betyder, at en eller flere kirtler i brystet føles hævet eller ømhed. Ømhed kan sagtens opstå som noget helt andet uskyldigt.  Kirtlerne i brystet, er hormonproducerende og det er altså dem der får beskeden fra underbevidstheden, at skabt en eller flere knuder i vævet. Sådanne beskeder, er ganske tydelige signaler skabt af det ubevidste underbevidste sind som også kaldes for det autoimmune forsvarssystem og immunforsvaret.

Sådan re-programmeres T-stamcellerne så de bliver til sunde celler!
Enkelt genial helbredelses metode mod bryst og andre kræft cancer typer.

Vil du også gerne være sund og rask?

Betragt dig selv som en robot og computeren på toppen, styrer alt i hele robotten. Lyder logisk. Ja!
Så når robotten får besked på, at hente et glas vand og i stedet begynder, at gøre rent. Så er der tydeligvis en programmering, der ikke fungerer rigtigt og så er der brug for en computer programmør.
Årsagsopsøgende hypnoterapeuter er ikke computer programmører men menneskelige programmører. Lyder logisk? Ja!

Sidste og nyeste om den medicinske kræftforskning, er, at ved, at aktiverer folks eget immunforsvar, bekæmper de selv kræften nogle gange.

Årsagsopsøgende hypnoterapeuter ikke alene hjælper med, at aktiverer immunforsvaret, de finder naturligvis også årsagen til at kræften, er opstået, guider klienten til selv, at trække den mentale splint ud.
De positive bivirkningerne ved årsagsopsøgende hypnoterapi er, at klienten, vil lærer noget meget funda-mentalt om sig selv og andre mennesker samt lave selvhypnose når det passer sig. Eksempelvis hos tandlægen hvis der skal bedøves så bedøver klienten sig selv på et par sekunder.

Det starter alt sammen med selverkendelsen. Det er menneskeligt, at have meninger og holdninger om noget man ikke forstår og kender til – men det er ikke rationelt.

Så hvis du får diagnosen kræft eller dit barn får det, vil du så gå hen til en læge, symptombehandler der ikke kan forklare hvordan det kan være kræften er opstået, ej heller forklare hvordan den selv vil forsvinde?
Og som oven i købet sige, at denne ikke selv ville tage i mod sin egen behandling, ville du så?

Frederick er selv helt overbevist om hans egen funda-mentale behandlingsmetode!
Når man har oplevet kræft så tæt på som Frederick, har oplevet. Så er det naturligt, at genkende mange ubevidste signaler fra folk uanset om de selv, ved om de har kræft eller de ikke ved om de har det.
En af de lugte der får Frederick til at ”føle” sig godt tilpas, er når han hjælper en klient med kræft. For når de finder den underliggende årsag frigives lugten af kræft meget ofte som en ubevidst bekræftelse på, at nu er det ordnet.

De fleste læger siger, de selv ville sige nej til Kemoterapi og alle de ortodokse medicinske behandlingsmetoder mod cancer.
Fredericks kæreste overlevede ikke det ortodokse sygehussystems behandlingsmetoder som sundhedssystemet foreskriver men erfaringerne, gav Frederick stort indblik i alt det de ”ikke” kan.
I 1 ½ år passede Frederick hende og hjælpeløst, oplevede alle de symptomer, hans kæreste gradvis fik flere af frem for forbedringer.

Efterfølgende fandt Frederick den hypnotiske profession, videreudviklet hurtigt faget dybt ind i helt nye dimensioner.
Frederick har længe ikke haft tal på alle de mennesker, han har hjulpet med samme og andre kræft symptomer som hans kæreste havde til at få det godt.

Alle forbedringer begynder med selverkendelsen!

Så vil du gerne vil være rask?

Vil du gerne bevare dit bryst?

Vil du gerne føle dig godt tilpas?

Vil du gerne føle dig som en vinder?

Så bestil tid og lad os sammen finde din funda-mentale splint som du selv vil trække ud.

Send en go2hypno@gmail.com eller ring på tlf. nr. +45 23458485

Vi ses!

De bedste hypnotiske hilsner!