A

Alfabetiskordnet side. Rul ned til det du søger. 

Abasi mgl. Evne til at gå pga. nervesystemet ikke fungerer optimalt hedder det sig.

Normalt er den eller de ubevidste årsager typisk lette, at finde, da de ligger frit fremme i det underbevidste sind. .
Des tidligere den diasnostigerede kontakter Frederick des hurtigere, kan det auto immune system, blive aktiveret til genskabelsen af de oprindelige nervetråde med mindre personen, er blevet medicinsk fejlbehandlet mod spasmer. Det vil betyde, at nervetrådenes ender er blevet slået ihjel af neurologerne. Ellers er de levende nervetråde klar til at finde sammen igen og blive helbredt via hypnose og årsagsfindende hypnoterapi.
Uanset nerveendernes tilstand vil der blive profiteret stort uanset spasmemedicin eller ej.
Se mere under kapitlet nervesygdomme.

Normalt vil jeg ikke tillade alternative symptombehandlinger på min hjemmeside men denne ene gang, er noget andet, da man er kommet langt med stamcelleforskningen i Panama hvor de har fået tilladelse til det de gør. Bl.a. har de stor succes i komplet healing af komplet lammet patienter. Den ene lammet patient efter den næste, har fået deres komplette førlighed tilbage allerede efter nogle få behandlinger på få måneder.
Det eneste de ikke tilbyder, er, at finde de underliggende mentale programmeringer i folks underbevidsthed men det gør jeg.
Der er også lammet mennesker der udelukkende, er lammet pga. en psykisk mental programmering og så ligger opgaven jo lige til mit højreben.

MS: Efter en fuld healing via MCS, kan der efter en MRI scanning stadig ses MS-programstruktur i hjernen. Patienten er altså healet men årsagen til MS’ses opstående, er ikke blevet fundet. Dvs. at det underbevidste sind, vil enten genaktiverer MS’s eller kreere et nyt symptom næste gang patienten, er i en lignende situation som første gang, da MS reaktionen udløste sig. Og netop derfor er den årsagsfindende hypnoterapi så vigtig også i forbindelse med stamcelleterapi med de berømte guldceller.

Hvis jeg selv havde MS, ville jeg helt klart modtage kombinationen af guldcellerne og årsagsfindende hypnoterapi.
https://www.cellmedicine.com

Hvad jeg helt klart ikke ville gøre, er, at lade danske læger, kirurger eller neurologer eksperimenterer med pølseforgiftninger eller lig. Som de jo længe har gjort med eksempelvis MS patienter.
I øvrigt, er det gangske sjovt, at når en af de MS-klienter jeg har hjulpet, er til genoptræning lægger de andre mærke til hvor positive de er blevet og senere ser de også at netop dem der tager MS-medicin forkorter deres liv betydeligt mens dem jeg har hjulpet gør fremskridt.

Abiotrofi betyder altså uforklarlige sygdomme.

I sygedomssystemets virkelighed, falder fine navne ind under abiotrofier (altså for neurologer, læger, psykiatere og psykologer, betegnes alle disse symptomer som opstået af uforklarlige årsager).
Det er jo egentligt perverst, at misvejlede mennesker som har behov for at få hjælp, at man finder på så fine ord, at der stort set ikke, er nogen der forstår hvad der siges. Heraf udtrykket løgn og latin.
Se i stedet den lange alfabetiske diagnose liste der for årsagsfindende hypnoterapeuter ikke er uforklarlige men helbredelige med hypnose og årsagsfindende hypnoterapi.

Abnorm separationsangst

er helbredeligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

 

Aborter: 

Ufrivillig abort, er typisk ubevidst kommunikation og tydelige signaler fra det underbevidste sind om noget psykisk ikke er i orden. Par der gerne vil være forældre, har mange fordele ved, hypnoterapeutisk parterapi allerede inden et svangerskab. Således sikrer parret sig optimale betingelser for den perfekte undfangelse, sundebørn der typisk, er fri fra genetiske arvelige aktive koder samt moderen oplever en smertefrie fødseler. Læs mere om gener under kapitlet Gener og også længere nede i kapitlet Adultomorf.

 

Absencer

epileptiskanfaldstype er helbredeligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, kan typisk afhjælpes ved relative få årsagsopsøgende hypnoterapeutiske behandlinger.

 

Abstinens

 er afholdenhed og hvis det er det du ønsker men ikke klarer det uden abstinenser eller falder tilbage så skyldes det dine ubevidste programmeringer.  Abstinenser derimod er kommunikationer og tydelige signaler fra det underbevidste sind. Abstinenser er typiske bivirkninger pga. misbrug af euforiserende stoffer, medicin, tobak, alkohol men kan principielt være fra hvad som helst, da abstinenser skyldes mentale programmeringer.

 

Abstinenskrampe fri.

Abstinenskramper er et signal/meddelelse fra det det underbevidste sind som siger det vil have flere stoffer eller medicin efter oftest et længere varende forbrugs ophør.
Via årsagsopsøgende hypnoterapi anvendes kramperne samt de andre signaler der eventuel er i opsporingen af de skjulte koder der styrer immunforsvaret som ligger frit fremme i det underbevidste sind.
Med andre ord endnu et signal fra det ubevidste underbevidste sind som er ganske simpelt, at bringe til en ende så personen føler sig godt tilpas.

 

Abstinenspsykose

er ubevidst kommunikation og tydelige signaler fra det underbevidste sind. Abstinenspsykoser er helbredelige med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

 

Abstinensregel

er en termologi i psykoanalysen, at der ikke må laves radikale livsændringer med en psykotiskperson. Det i sig selv er jo temmelig komisk for det er jo bekendt, at via psykoanalyse, er det ganske enkelt umuligt, at lave personlighedsændringer eftersom der arbejdes med det bevidste sind. Se mere om de forskellige sind i JoeHarryFrederick-vinduet.
Årsagsopsøgende hypnoterapi derimod, er den fundamentale behandlingsmetode hvormed det netop, er muligt, at kommunikerer med alt i det underbevidste sind og derfor let løse psykotiske personligheder og deres adfærden.

 

Abstinenssymptomer

 er ubevidst kommunikation og tydelige signaler fra det underbevidste sind.Abstinenssymptomet er i sig selv en helbredelig programmering der med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

 

Abuli

Manglende eller svigtende evne til at tage beslutninger. Viljesvaghed er ubevidst kommunikation og tydelige signaler fra det underbevidste sind. Abuli kan ændres med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

 

Abusus

Misbrug findes i mange former og er ubevidst kommunikation og tydelige signaler fra det underbevidste sind.
Alle former for misbrug skyldes ubevidste programmeringer og kan derfor ændres via årsagsopsøgende hypnoterapi.

 

Accessorisk symptom

Sekundært symptom. Hvis et menneske har angst eller følelsen af ked af det hed / sorg kan der være et eller flere sekundære symptomer.

 

Accidentofili

Person der udsætter sig selv for ulykker. Minder om borderligne og er ubevidste programmeringer. Helbredeligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.


Accident proneness

Personer der oftere kommer ud for ulykker end normalen. Hvad der gør, at de tiltrækkes dertil kender kun deres underbevidste sind. Og kun via årsagsopsøgende hypnoterapi, kan årsagerne findes.

 

Accountability program

Forpligtelse til at videregive undervisningsmateriale inden for en næremere angivet tidsramme så eleverne opnår det forventet præsentations niveau. Eksempel: Bliv uddannet årsagsopsøgende hypnoterapeut med evner og forståelse til at hjælpe dine klienter med alt hvad der her, er nævnt på hjemmesiden.


Acetylcholin

Kemiskstof dannes i nervecellen i neuritetten og synapsen. Fungerer som signal fra det ubevidste sind. En kemisk mekanisme, der medfører elektriske forandringer, præcis som de ubevidste programmeringer signalerer og tillader, at nerveimpulsen passerer gennem neuritten og synapsen.

 

Acme akme hudlidelser

er helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

 

ACTH

Adrenocorticotrope hormon der udvikles af den forreste del af hypofysen og påvirker binyrebarkens produktion af kortison. Alt sammen styret af de ubevidste programmeringer i det underbevidste sind. Der udvikles altså nøjagtigt den mængde det ubevidste i det underbevidste sind signalerer der skal produceres. Hvis der så ikke bliver produceret den rette mængde er kroppen ikke længere i balance. Så skyldes det en ubevidste programmering. Via årsagsfindende hypnoterapi, kan et hvilket som helst program findes og korrigeres når årsagen er fundet.

 

Acuity

Sanseskarphed. Udsædvanlig præcis hørelse, duftesanser, smagssanser, øjensyn, ekstrem evne til at føle temperaturer samt alle sanserne som super empati.

 

ADD opmærksomhedssvigt 

har typisk skabt følelserne af angst og ked af det hed og som bekendt, er de grundlæggende følelser for sygdomme. Med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er det typisk hurtigt, at afhjælpe de underliggende følelser med dertilhørende programmeringer der ikke er positive når personen, vil opnå indre ro, er der også god grobund for sammenarbejde.

 

Addiction

Afhængighed af stimulanser og narkotika. Afhængigheder er ubevidste programmeringer lagret på følelser i det ubevidste underbevidste sind.
Den / de underliggende årsager til afhængigheder, kan opspores og helbredes med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe og gøre klienten helt abstinensfri.

 

Adfærd

Al adfærd bevidst som ubevidst styres af programmeringerne i det underbevidste sind. Både indvendigt og udvendigt. Den indvendige adfærd opfattes kun af personen selv mens det udvendige til dels opfattes af en selv men hovedsagligt af andre i form af ubevidst kropssprog.
Alle selvskabte sygdomme er i virkeligheden ubevidst adfærd. Absolut alt hvad du foretager dig bevidst som ubevidst er adfærd.
Der findes et hierarki af kommunikationer i et menneske og hver eneste af dem er adfærd.
Kropens symptomer kaldes stadig i dag for sygdomme men er faktisk ubevidste kommunikations signaler lagret på følelser der ikke er positive. Følelser der ikke er positive, er typisk sået som et metaforisk frø i det ubevidste underbevidste sind på et meget tidligt tidspunkt i livet. Typisk så tidligt, at med det bevidste sind, er det umuligt præcist, at sige hvornår men med det ubevidste sind åbnet op, er der adgang til første gang personen blev udsat for angst eller ked af det hed. Normen for plantningen af disse frøs, findes ikke men de fleste såninger, er typisk opstået mellem faderens udløsning og det tredje leve år.
En allergi eller eksempelvis kræft der først senere i livet pludseligt opstår, skyldes en aktivitets adfærd. En udløsende situation af et længe ventende mentalt program. Kræft udløses typisk af en traumatisk oplevelse (ked af det hed følelsen) der aktiverer en længe ventende mental programmering lagret på enten følelsen af ked af det hed eller angst følelsen. Alle slags adfærden er mentale koder. Koder der sendes ud til at udfører handlingen af den mentale programmering og returende koder om dens udførsel.
Koder signaleres i form af hormonelle beskeder begge veje via blod, marv, tale, tanke, elektrisk samt kvantum entanglement.
Se mere om Adfærd organismens adfærd bevidst, ubevidst, indre og ydre. Se JoeHarryFrederick-vinduet.

 

Adfærdsbiologi

Iagttagelse af adfærden. Læren af den fundamentale psykologi. Forældre og pædagoger burde bevise, at de kan optræne en hund før de får adgang til optræning af babyer og børn. I dag 2015 indleverer nybagte forældre sine babyer til fremmede der ofte, er taget ind fra gaden for, at få et job. De 3 første år af et barns liv, er en meget vigtige tid for barnets senere adfærden i livet.

 

Adfærdsformning

Den mentale forståelse af, at tage sig godt af og forstå babyens og barnets evner og behov, vil hvis forståelsen indsættes positivt, skabe sunde og velfungerende personligheder.

 

Adfærdsforstyrrelser

Personlighed der ikke trives, har ofte symptomer der ikke er positive. Skyldes typisk manglende fundamental forståelse fra forældrenes, pårørende el. pædagoger side af barnets opvækst.
Mentalt forstyret forældre som siger; bare vent til far komme hjem så vil du/i få smæk. så går de små børn rundt hele dagen og bliver mere og mere angstfyldte. Når så faderen kommer hjem og rent faktisk straffer børnene fysisk, er der tydeligvis noget mentalt forstyret der også.
Ja! Man undre sig virkeligt, at nogle menesker ikke er søde og elsker deres børn, sikre deres børn, føler sig elsket fyldte med selvværd, selvtillid og lyst til at lege og lære med leg.
Børn og hunde må aldrig afstraffes!

 

Adfærdsmodifikation

Ja! Det her er årsagsopsøgende hypnoterapeuters legeplads. Personer med symptomer der ikke er positive men med selverkendelse, at noget ikke er optimalt og med ønske om positive ændringer fortages. Årsagsopsøgende hypnoterapeuter har teknikker og fundamental forståelse til at guide personer til at modificerer sine adfærden helt ned i de genetiske koder. Hvilket er den logiske forklaring til at fx psoriasis så let, kan helbredes / helles.

 

Adfærdsmønster

Alle mennesker og dyr, har adfærdsmønstre. Adfærdsmønstre der ikke er positive, er for de fleste ofte lette, at opdage. For årsagsopsøgende hypnoterapeuter, er det grundlæggende.

 

Adfærdsrepertoire

Hver gang vi lærer noget, er vores kritiske sans, blevet om-gået. Hvilket vil sige, at vi er hypnotiseret hver gang, vi lærer noget nyt. Des mere ”motiveret” vi er des lettere og hurtigere lære vi. Dvs. når vi følelsesmæssigt, er positive (gulerodsmetoden) så er det sjovt og interessant, at lære. Kontra piske metoden. Se linket ”The Milgrim eksperiment”.
Så hvordan fortrækker du dit barn skal blive? Pisk eller gulerodsmetoden?

Politikkerne går tydeligvis ind for piske metoden. De indskrænker din frihed hver enestedag ved, at lægge afgifter på og ved, at gøre tingene mere besværligt. Des mere angst de kan skabe des mindre frihed. Tingene går som bekendt i ring og de laver de samme fejl som vi så politikkerne i tredivernes Tyskland men det er kun de analytiske personer der ser det i begyndelsen. Nu er vi så langt, at dem der ikke ser det, er i mindre tal.
Desuden er stort set hele sundhedssystemet bygget op uden nogen selvkritik om hvad der foregår. Hvilket denne hjemmeside vidner om.

Indlæring med pisk, giver en begrænset indlæring hvorimod indlæring med positiv motivation, belønningsmetoden giver stor indlæring.
Der er forskel på indlæringsområderne afhængig af personlighedstestene og materialet der skal læres.
En af forskellene, er, at bruge sin kritiske logiske sans ved indlæringen mens andre, bruger den kreative sans og lærer udenad uden, at skelne til om materialet er sandt eller ej.
Tænk sig der findes endnu læger der ikke ved noget om hypnose men de har mange meninger og holdninger om hypnose fordi det har de lært udenad uden, at anvende deres kritiske logiske sans.
Alle børn trives med kærlighed!

 

Adfærdsstereotypi

gentagende formålsløst adfærd.
Apropos det forrige afsnit.
Hvilket passer nøjagtigt på størstedelen af sundhedssystemets behandlingsmetoder samt de videnskabelig medicinskforskning. Manglende selverkendelse er en mental blokering. I mange årtier er det eksempelvis videnskabeligt bevist hvilke Kemoterapeutiske mediciner der er virkningsløse men de fortsætter alligevel med de samme eksperimenter de allerede, har dokumenteret formålsløse. Faktisk er det pr definition sindssygt!
Programmeringer kan ændres med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi og er typisk hurtige, at afhjælpe når først selverkendelsen fungerer fornuftigt, rationelt og logisk.

 

Adfærdsterapi, Adfærdsmodifikation;

kendetegner flere former for psykoterapi der typisk arbejder med det bevidste sind og dermed forgæves. Bygger på Hullers tese om psykologi havde en matematisk sammenhæng. Og Skinners teser om indlæring samt målemetoder af forsøgspersoner.
Der er terapeuter og behandlere af mange slags der forgæves arbejder med det bevidste sind. Mange af dem er offentligansatte.
Det i sig selv, virker ubegribeligt for mange mennesker, at når det videnskabeligt, er bevist, at det ikke fungerer hvordan kan det så være, at man ikke stopper det?
Den eneste måde, at lave adfærdsterapi, ved vi, er via det underbevidste sind og med de rette teknikker, vil vi let og hurtigt opnå modifikationer. I dag, er de mest kompetente adfærdsmodifikationseksperter årsagsfindende hypnoterapeuter som besidder de funda-mentale forståelser af menneskelig adfærd. Ingen offentlige ansatte, har kendskab til denne logiske metode.

 

Adfærdsvidenskab

Den officielle videnskab som udforsker mennesker og dyrs adfærden måler, registrer og eksperimenterer med psykologi, psykiatri, sociologi og kulturantropologi men ikke den fundamentale behandlingsmetode årsagsopsøgende hypnoterapi. Uha nej det skal vi da ikke så bliver der alt for mange arbejdsløse.

 

ADHD står for: Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

ADHD er ikke en sygdom eller lidelse men næste generation af menneskeheden.
De skal ikke sløves ned men forstås.
Forståelsen af at ADHD er mennesketyper det er hovedemnet.
Når folk i sundhedssystemet udtaler sig om mennesketyper de ikke forstår, er det lige som når slagtere og grønthandlere udtaler sig om mekaniske del i flyvemaskiner. Så er det er temmelig langt fra deres faglig forstand. – men hey læger, psykiatere og farmaceuter, tjener mange penge på ikke, at have faglig forstand ej heller en ren samvittighed med al den medicin de får solgt for ikke at tale om alle de lobbypenge de får som ekstra gevinst.

Sandheden om hvad ADHD er

er, at disse personligheder i virkeligheden, kan fokuserer og koncentrerer sig langt længere end hovedparten af befolkningen kan. De skal bare lige finde det der interesserer dem først. Og så lærer de ekstremt hurtigt men det kan kun, blive på deres betingelser. Dvs. de kan pludseligt miste interessen for noget der interesserede dem og starte på noget andet, noget tredje osv. Ofte har de bare brug for et par elementer og så, er de videre i deres hoveder og vil på senere tidspunkter sætte tingene sammen. Dem der får frie hænder og huskes, at blive rost med bare et, to eller få ord ”godt” ”flot” ”super” ih hvor er du god osv. Er ofte tilfredse med så kort en anerkendelse.
Det værste man kan gøre, er, at ”forsøge”, at tvinge ADHD børn til noget de ikke har lyst til men de skal heller ikke spørges om de har lyst til det eller det. Der findes teknikker hvor de motiveres og får interesser, man kan lære.
En normal skole hvor 80 – 90 % af børnene, laver hvad de får besked på uden spørgsmål men med angst eller ros, vil blive perfekte uretfærdige autoriteter der følger ordre fra bemyndiget personligheder uden spørgsmål. Disse ”normale” børn er dem der kommer med undskyldningerne, at de gjorde bare hvad de fik besked på når de er voksne og har overtrådt livets moralske love.
ADHD personligheder analyserer rigtigt mange gange hurtigere end resten af befolkningen, kan komme i nærheden af.

ADHD er altså begyndelsen af næste generation af menneskeheden.
Og da der i dag hele tiden, kommer så mange nye ting til i verden, at de fleste ikke kan følge med. Og når der nu findes personligheder der er i stand til at gennemgå og analyserer massivt meget mere materiale end gennemsnittet i en verden hvor alt gå hurtigere hver dag så er det en del af den naturlig evolution og den skal ”ikke medicineres” men derimod anvendes.

ADHD personligheder er fascinerende, at hjælpe med årsagsfindende hypnoterapi men hvis ikke terapeuten kender og forstår de speciale teknikker der skal til så rejser de sig op og går. De er ekstrem hurtige til dagligt men i hypnose mange gange fordobles deres hjerne aktivitet hvor der kun skal bruges stikord i meget hurtigt tempo. Hvis de ikke bliver stimuleret, der tales for langsomt eller der gentages, er det slut men beherskes dette, er resultaterne i hus inden i er færdige. Hvad der tager timer med ”almindelige” mennesker tager minutter og sommetider få sekunder med ADHD mennesker.
Frederick hjalp en tidligere ADHD elitesoldat med PTSD alting gik så hurtigt, at den årsagsfindende hypnoterapi, var overstået på få minutter og så var det ikke kun PTSD’en der var væk men der var samtidig ryddet op på alle de andre hylder. Efterfølgende sagde han, at hvis han havde vist hvor godt han ville få det og behandlingen havde kostet flere hundredtusinde kkr. ville han havder taget imod behandlingen men nu var det langt billigere.

 

Adiafora

er ligegyldige midler der hverken hjælper eller afhjælper. I disse moderne tider er det placebo midler der ikke fungerer som placebo der er adiafora. Hertil er der behov for hjælp! Selvindsigt og selverkendelse at de har brug for hjælp, er et must før en ændring, kan forekomme.

 

Administrativ evaluering

er vurdering der primært burde foregår med ærlighed og selverkendelse. Inden for pædagogisk udviklingsdebatter, er det modsatte tydeligvis alt for ofte tilfældet pga. administrative foranstaltningers ledere ikke har selverkendelse. For man saver vel ikke den gren over man selv sidder på.
I Danmark og de fleste andre lande, er der inden for den offentlige administration en udpræget mangel på selverkendelse.
Selvjustits synes, at have fået ny mening som selvtægt for tydeligvis findes der alt for meget adfærdsstereotypi i det offentlige.
Det administrative officielle bandemiljø i sygehussektoren, har en udpræget mangel på absolutisme sådan som mange naive borgere ”tror” allerede eksisterer.

 

Adolescenspsykiatri

beskæftiger sig med børn og unges symptomer i puberteten samt familiemæssige og sociale udfordringer. Når hovedemnet slagtere eller grønhandlere udtaler sig om, er raketvidenskab så falder det lige som temmelig langt ude for deres fagligforstand. Nøjagtigt det samme er tilfælde her med psykiaterne. At have disse mennesker, der ikke har den funda-mentale forståelse for hvordan menneskers forskellige sind fungerer til at ”tro”, de nogensinde, kommer i nærheden af, at skulle kunne afkode symptomerne, de ikke forstår opståen af og som de oven i købet, har dokumenteret i uendeligheder – men hey de tjener mange penge på ikke, at have en ren samvittighed med al den medicin de får solgt.

 

Adrenalin

er et naturligt hormon hvis funktion, er en del af det interne kemiske kommunikationssystem. Adrenalinen udskilles fra Binyremarven som, indgår i det sympatiske nervesystems synapser og hver gang følelsen af angst aktiveres forøges mængden af adrenalin som får huden og fordøjelsessystemets blodkar til at trække sig sammen mens der sker en udvidelse af hjertets og vilkårlige blodkar samt hjerteaktiviteten forøges.

 

Adskillelsesangst

er ikke en hensigtsmæssige adfærd lagret på følelsen af angst. Følelserne af angst og ked af det hed samt adfærd der ikke er hensigtsmæssig, er typisk hurtigt, at afhjælpe med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

 

Adultomorf

forvrænget forståelse af sit voksne jeg som grundlag til at forstå fx spædbørns oplevelser. Alle der skal have med babyer og småbørn, at gør, bør først lære og bevise, de kan træne en hund. Træning af en hund, er første skridt på psykologiens trappe. Kommende forældre eller par der gerne vil blive gravide, har meget, at vinde ved sammen, at opsøge en årsagsopsøgende hypnoterapeut. Her lærer de kommende forældrene bl.a., at forstå og kommunikerer med baby.

 

Adynami

manglende kræfter pga. alder og psykiske symptomer er helbredeligt med hypnose og årsagsfindende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe dog, bliver folk ikke yngre.
Alternativet er nu tilgængeligt i Panama hvor dine egne fedtceller, vil blive brugt i stamcellebehandling således, at hvis du lider af alle gammelmand/kvinde symptomerne med svigtende hjerte, nyrer mv., kan du få et skud af kopier af dine egne Mesenchymal stem cells (MCS’S). https://www.cellmedicine.com her siges det, at det ny 100 er det ny 60. Principielt kan du nu leve så længe som du vil.

 

Afasi

er en forstyrrelse af sproget i talen, er helbredeligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe afhængig af hvor hjerneskadet personen er. Hvis der kan kommunikeres, er der hjælp, at hente.

 

Affekt

pludselig følelsesudladninger, er styret af det underbevidste sind og kan afhjælpes via hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

 

Affektaffladning

er når personen, ikke reagerer følelsesmæssigt, mimikken er udtryksløst og uengageret. Se der løber en ræv over vejen, vil de fleste sige men når alle jo kan se ræven, er der ligesom ingen grund til at sige noget eller hvad?
Kan man derimod ikke beherske sig når ræven løber over vejen eller i andre situationer, er den bedste hjælp hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

 

Affekteksplosion

er en overdrevet, pludselig, kraftig følelsesmæssig reaktion der ikke er hensigtsmæssig optræder typisk hos neurotiske og karakterskadet personer.
Kan eksempelvis sammenlignes med kort lunte, da de typiske eksempler, er pludselige voldsomme uhæmmet vredesudbrud men maniodepressive kan også pludseligt udbryde i ukontrolleret gråd.
Uanset hvilke følelsesmæssige udbrud, er de ledetråde i det ubevidste underbevidste sind til at kunne opsporer de underliggende årsager og de kan derfor typisk hurtigt og let blive afhjulpet via hypnose og årsagsfindende hypnoterapi.

 

Affektepilepsi epileptiskanfaldstype er helbredeligt

med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, kan typisk afhjælpes ved relative få årsagsfindende hypnoterapeutiske behandlinger.

 

Affektinkontinens er helbredeligt

med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk meget hurtigt, at afhjælpe.
Hvis man ufrivilligt tisser i bukserne pga. angst eller der er en anden følelse forbundet hertil så er det en ubevidst adfærden som kan afhjælpes via årsagsopsøgende hypnoterapi.

 

Affektion person der psykisk lader sig og følelsesmæssigt påvirke af situationer.

Hvis de følelsesmæssige påvirkninger ikke er positive så er de helbredelige med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi. Ubevidste adfærds affektioner er typisk hurtige, at afhjælpe.

 

Afmagt

er når du synes, du intet kan gøre i den gællende situation. Følelsen af afmagt, kan opfattes som noget der ikke er positivt og hvis det er tilfældet, er der noget psykisk, at komme efter. For egentligt, vil du sikkert foretrække, at føle dig ligeglad med den viden, at hvis du alligevel ikke, kan ændre situationen, du er i, at du så vil huske helt automatisk, at være afslappet og helt rolig. Og kan du ikke sige det er det du vil føle så bestil tid med det samme til den vidunderlige uforglemmelige dejlige oplevelse det er, at blive guidet til oprindelsestidspunktet hvor den mentale splint, vil blive trukket ud af dig selv en gang for alle via hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi hvorefter du, vil huske alt det fantastiske du har oplevet i sessionen.


Afrasi voluntaria er når barnet ikke selv synes det taler godt nok

og fortrækker tavshed af frygt for, at blive drillet. Her er det tydeligt, at det er et mentalt program lagret på følelsen af angst. Det er typisk meget hurtigt, at afhjælpe sådan et barn eller voksen der eksempelvis, er ved, at lære et nyt sprog.

 

Afrodisi er en forøget seksualdrift.

Hvis ens partner eller partnere ikke kan følge med eller synes det er abnormt så, kan denne drift let sænke til et mere normalt niveau hvis personen selv, vil det via årsagsopsøgende hypnoterapi. Alle seksuelle drifter og seksualitet er programmeringer. Heldigvis tændes mennesker på mange forskellige varianter hvilket alt sammen skyldes hver i sær, har sine personlige mentale seksuelle programmeringer.

 

Afrodisiakum er et medicinskmiddel der forøger seksualdriften.

Hvis et kunstigt kemiskmiddel fungerer til en forøgelse af seksualdriften, er det ensbetydende med, at det er psykiskbetinget. Dvs. hvis seksualdriften ikke er høj nok men fysisk fungerer, er det et psykisksymptom der let, kan findes og ændres med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

 

Aftraditionalisering er hvad der er stærkt brug for.

Lad os dog se på de videnskabelige beviser i stedet for som nu, at have ”troen” på medicinen denne gang virker trods de sidste 113 års beviser tydeligt viser det alt sammen, har været forgæves medicinsk kræftforskning.
Befolkningen ”tror”, at når man støtter den korrupte resultatløse medicinske kræftforskning, at så vil det pludseligt virke. Det er definitionen på sindssyge!
Hvad vi har brug for, er ikke som nu, at ignorer de faktas der foreligger men rent faktisk, at bruge de faktas der foreligger. Dvs. vores forskere, ledere mv. skal begynde med selverkendelsen, forsætte med det rationelle og logiske. Så vil der pludseligt blive mange flere raske mennesker til.
Væk med overtroen om, at medicin kan helbrede. Lad beviserne tale så alle, kan se og forstå, at alle slags symptombehandlinger, vil forværre ens helbred i stedet for, at helbrede det. Se på dokumentationen!

 

Afviger fra grupper.

Afviger kan både være positiv og ikke positiv.
Personligheder der ”ikke” styres af emotioner men af rationalitet, logik og selverkendelse, er ikke styret af angst som de gruppetilhørende. Det er positivt!

Askepotsyndromet er jo netop dem med frygt for hvad de andre sige og mener om dig.

Hvis du stemmer på det samme som dem, du kender fordi, du ”tror” de ved bedre end dig, er det typisk dit usikre dig der styrer. Usikkert jeg, er jo følelsen af angst. Dvs. det er en programmering lagret på følelsen af angst. Det er ikke positivt!

Din usikkerhed, kan du let og hurtigt ændre til sikkerhed via hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

 

Afvænning fra alkohol, stoffer, medicin, tobak, cigaretter, nikotintyggegummi mv.

er typisk ganske enkelt via hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi uden bivirkninger. Hverken vrede, rysten, ked af det hed, smerter, nervøsitet eller andre symptomer, vil der med det samme straks, blive afhjulpet således, at personen føler sig helt på toppen, afslappet og glad med ro i krop og sind.

 

Afvænningssymptomer er ubevidste kommunikationer

og både hurtige og lette, at ændre via hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi. Dvs. ved afvænninger via årsagsopsøgende hypnoterapi, er du helt fri for bivirkninger.

 

Agorafobi helbredt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

Agorafobi er pladsangst, angst er begyndt meget tidligt og med årsagsopsøgende hypnoterapi, er det super simpelt, at løse. faktisk er det så let, at løse, at der typisk tages flere fobier med når de mere alvorlige ting ordnes.

 

AIDS & andre virusser

Helbredt for AIDS med hypnoterapi. AIDS er en virus der kan smitte ved seksuelt samvær og med donorblod.
AIDS virussen svækker immunforsvaret, energien og livslysten frem for at føle sig godt til pas.
Immunsystemet styres af ens genetiske koder. Genetiske koder kan ændres med årsagsopsøgende hypnoterapi.
Er man testet positiv med en virus så vil det hjælpe, at være psyke stærk hvilket betyder, at så længe ens immunforsvar fungerer godt er man immun mod AIDS og virusser.
Når du er immun, er du angstfri og ked af det heds fri.

Der findes Afrikanske samfund hvor mere end 90 % af befolkningens immunforsvar ikke har været godt nok. Blandt dem er der flere prostituerede som er AIDS frie af den simple årsag, at deres immunforsvar beskytter dem.
Den autoriserede videnskab har det ikke helt let ved dette faktum.

Gennem historien har der været pest og kolera osv. Hver gang disse epidemier har floreret, har der altid været dele af befolkningen som har været sygdomsfrie.
Fungerer ens immunforsvar ikke så godt kan det gøres stærkere så det kommer til at fungere bedre.
Hvis du ikke er AIDS fri har du alt at vinde ved, at bestille tid til en konsultation.
Det er nemlig muligt hurtigt, at ændre den genetiske kode og buste immunforsvaret så energien, livslysten og vægten kommer tilbage når man ved hvordan det gøres og det ved Frederick.
Læs mere under kapitlet videnskab.

Virusser har et spor til en genetisk kode. Og hvis du har læst kapitlet videnskab, vil du vide, at årsagsopsøgende hypnoterapeuter kan guide sine klienter til selv at ændre sine genetiske koder der ikke er hensigtsmæssige til hensigtsmæssige koder.
Genetiske koder, er jo koder og det ligger i ordet, at koder kan ændres. Med årsagsopsøgende hypnoterapi er det ikke tilfældigheder når genetiske koder ændres, som med ældre teknikker mange nye behandlingsmetoder nu anvender. Årsagsopsøgende hypnoterapeuter pin pointet de præcise genetiske koder, der ikke er hensigtsmæssige og guider klienten til selv, at lave den ny sunde kode.
Så send en E-mail eller ring med det samme på tlf. nr. +45 23458485 nu og vær beredt på en vidunderlig oplevelse i dit eget indre. Og bliv helbredt fra AIDS med årsagsopsøgende hypnoterapi.

 

Allergier helbredt for høfeber allergi med årsagsopsøgende hypnoterapi.

Den bedste medicin mod allergi.
Allergier kan vise sig på mange forskellige måder.
Der findes allergier fra høfeber til glutenallergi, man kan få udslæt på kroppen, feber, nyse anfald, rysteture og meget mere.
Allergier vises sig således, at det man er allergisk mod fungerer som en aktiverings knap og man har en reaktion. Reaktionen bliver nu betragtet som en allergi.
Reaktionen er ikke en positiv programmering i ens underbevidsthed.

Vi kan tage et eksempel med en tomatallergi der blev afhjulpet:

Helbredt for tomat allergi med årsagsopsøgende hypnoterapi
Klient havde haft tomatallergi så længe hun kunne huske. Hun fik udslæt og kløen når hun spiste tomater.
Hun fandt ud af hvor den underliggende årsag startede. Hun sad på en gynge 3 år gammel og skulle spise en tomat. Da hun bed af tomaten sprøjtede tomatsaften lige op i hendes ansigt og hun blev forskrækket.
Et ny program begyndte på følelsen af angst i hendes underbevidst sind og siden reagerede hun ubevidst præcis som hendes underbevidsthed var blevet programmeret til. Angsten var opstået på et tidligere tidspunkt og der kom hun hen og fik løst det også.

Guidningen til at ændre denne lille episode tog et par minutter og samme aften spiste hun en tomatsalat helt problemfrit.

Årsagerne til allergien kan have mange årsager. Årsagerne er i reglen nemme at finde.
Erfaringer viser at allergier er psykisk betinget og eneste rigtige løsning mod en allergi er årsagsfindende hypnoterapi.

Så tag kontakt nu hvis du vil lære betydningen og få løst budskaberne af din underbevidstheds underbevidste sinds kommunikation.
Så send en E-mail eller ring med det samme på tlf. nr. +45 23458485 nu og vær beredt på en vidunderlig oplevelse i dit eget indre. og bliv allergi fri.

 

Alzheimers er en neurologisksygdom hvis man spørger en charlatan = læge.

Alzheimers er et symptom sendt fra det ubevidste underbevidste sind i underbevidstheden. Selve symptomet er et kommunikationssignal til det bevidste sind med beskeden, at noget psykisk ikke er optimalt.
Signalet Alzheimers, kan både være en ny og en arvet genetiskprogrammering der typisk, er lagret på følelsen af angst og typisk, er det en traumatisk oplevelse som har aktiveret koden.
Hvis de tidlige signaler ignoreres, er løsningen smuttet. Så det gælder om, at bestille tid med det samme hvis andre i familien har Alzheimers så du straks, vil angstfri mv.

Vores biologiske harddiske, er de forskellige hovedfølelser hvorpå alt af vigtighed, bliver lagret. Det geniale af det hele, er, at passwordet til de biologiske harddiske, er hypnose. Hypnose er ikke nogen form for terapi som mange hævder men altså kun passwordet.
Årsagsopsøgende hypnoterapeuter er de menneskelige computereksperter som dels kender passwordet men sandelig også den menneskelige natursprogrammeringer.

Dets tidligere Alzheimer opdages des bedre da hjernen fysisk opløses des længere man venter. Det gælder med andre ord, at tage kontakt så hurtigt som muligt. Bliv angstfri!

Alzheimers er altså typisk lagret på følelsen af angst og derfor meget hurtig helbredelig med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

Så send en E-mail eller ring med det samme på tlf. nr. +45 23458485 nu og vær beredt på en vidunderlig oplevelse i dit eget indre.

 

Amputation

En amputation kan det være en chokerende oplevelse og netop chok kommer fra følelsen af angst og den psykiske oplevelse, er ikke lige let at accepterer og derfor, er årsagsopsøgende hypnoterapi den rette vej til accept og lettelse.
Hurtig og enkel, helbredt for fantomsmerter.
Har man mistet en legemsdel enten ved uheld eller operativ amputation, kan der være følelser der ikke er hensigtsmæssige forbundet med dette. Enten følelser af smerte fra iturevet nerver eller psykiske sår. Accepten af ens egen tilstand er vigtig.
Derfor er det stærkt tilrådeligt at få hjælp med årsagsopsøgende Hypnoterapi så du med det samme får det godt igen.
Læs mere længere nede under smerter – fantomsmerter.

 

Angst & Angstneuroser helbredt via hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

Angst er en følelse der ikke er hensigtsmæssig. Følelsen er opstået da den første gang blev aktiveret. Det er så tidligt, at man med det bevidste sind ikke ved hvornår det var men i det underbevidste sind, er det typisk lige til at opspore.
Angst er et af to medier hvor programmeringer der ikke er hensigtsmæssige, bliver lagret. Dvs. mange sygdomme er lagret på følelsen af angst.

Angstneuroser er angst for angsten. Mange er bange for, at blive bange, de bliver nervøse bare ved tanken om hvad de snart bliver nødt til at gøre.
Det er ikke en hensigtsmæssig følelse der er aktiveret og en meget lettende oplevelse, at blive fri fra.

Alle følelser har en rod i det ubevidste underbevidste sind som er lige til at finde for en årsagsopsøgende hypnoterapeut. Du guides gennem de processer der skal til for, at du vil føle dig rigtigt godt tilpas på enhver måde.

Læs mere under kapitlet følelser.

 

Anoreksi helbredt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

Anoreksi er lyn hurtigt, at helbrede med årsagsopsøgende hypnoterapi.
Der findes forskellige former for spise forstyrrelser.
Nogle spiser men diskret kaster op bagefter. Andre spiser hele tiden eller mange gange om dagen, nogle forbrænder alt sammen andre ikke.
Har man en adfærd der ikke svarer til den man gerne vil have, kan det hurtigt blive ændret.

Folk der lider af anoreksi er ofte meget tynde men selv synes de, at de er for tykke.

 

Ansigtsblindhed

Ansigtsblindhed er en amnesi og mentalprogrammering der gør, at personen der har programmeringen ikke kan genkende andre. Det er som et hukommelsestab altså amnesi.

Amnesi er til gengæld noget folk der arbejder med hypnose kender rigtig meget til. Har du set et hypnose show, har du muligvis oplevet, at de frivillige fx ikke kan huske deres egne navne.

Ansigtsblindhed findes i forskellige grader. Således er det muligt, at genkende andre man allerede, har mødt der er i samme rum som en selv men møder man dem igen en time senere på gaden, ved man ikke hvem de er men det kan også være, at man ikke engang, kan genkende sig selv eller sin familie.

Kan ansigtsblindhed helbredes?
Frederick siger, at han endnu ikke har haft en klient med denne diagnose men at det ville undrer ham meget hvis han ikke skulle kunne hjælpe en person fra ansigtsblindhed. Hvis ansigtsblindheden er opstået pga. et fysisktraume, skal der muligvis noget mere toldmodighed til.

En person der er i stand til at læse denne tekst genkender jo bogstaver og tekst. Og kan man ”ikke” genkende bogstaver og tekst heder det amnesia visualis verbalis med et latinsk forfinelse.

Der kan være fordele ved ikke at kunne genkende folk men endnu bedre, er det, at have ubevidst selektivt ansigtsblindhed.

For at garanterer sine klienters anonymitet og etiske grunde, har Frederick programmeret sig selv til at have ubevidst ansigtsblindhed samt navneamnesi således risikerer Frederick ikke at tale over sig om sine klienter.
Det fungerer således, at når han har hjulpet sine klienter, tage afsked fra dem og de eller han går ud af døren. Så kan han ikke længere genkende dem eller huske hvad de heder allerede efter nogle få minutter.
Frederick husker alle sine sessioner men altså ikke personerne og deres navne eller hvor på verdenskortet, han har hjulpet dem. Det er sket nogle gang, at klienter længe efter sidste session, har ringet til ham. Så snart de fortæller hvad de tidligere, har fået hjælp med, kan han typisk huske, at havde hjulpet dem men altså ikke deres navne, hvor de bor eller hvordan de ser ud.

Selektivt ubevidst ansigtsblindhed betyder, at Frederick også kan suggererer sig selv, at han vil genkende dem og huske hvad de heder når det vil være hensigtsmæssigt. Og så husker han dem.

 

Asberger Autisme og Aspie

Der findes en masse skriverier på nettet om disse navne. Kategoriseret af behandlere der arbejder med folks bevidste sind.
Kategoriseringen af mennesker med disse programmeringer og kalde dem for sygdomme, er det samme som at sige mange læger, er syge bare fordi de fleste læger, konstant er hypnotiseret. Hypnose er jo et emne næsten alle læger, har meninger og holdninger om men intet kendskab til.
Det er jo ikke hensigtsmæssigt, at være bedre vidende uden at kunne forklare hvad det er man er bedre vidende om.
Det er præcist en af disse situationer, du kan skabe og efterfølgende skrive hertil om det. Det er en hylende morsom oplevelse når en læge, fuldstændig frasiger sig dit forslag om det vil være en god ide, at anvende hypnose og årsagsfindende hypnoterapi mod det eller det.
Når så lægen siger, at det skal du holde dig fra. Så siger du; åh godt så du kender til det, kan du så ikke lige forklare mig hvordan det kan være det ikke virker?
Så skal du ellers bare se en der får travle med at se på sit ur og over skulderen. Lægens kropssprog skriger ”flygt”.
Når spøg til side – det er bare sådan en sjov oplevelse, at se læger, neurologer, psykologer og psykiateres kropssprog når de har sprunget ud hvor de ikke kan bunde.

Autisme findes i mange former men typisk, er de autodidakte dvs. de lærer på deres måder.

Dem der virkelig er indelukkede, er ikke blevet forstået og bruger indelukket heden som et ubevidst værn. Personens underbevidsthed hører dig, forstår dig men det er ikke sikkert personen reagerer på det du siger.
Autister har typisk talenter for et eller andet. Får de lov til at udvikle sine talenter bliver de ofte meget dygtige. Og så når de typisk til et punkt hvor de føler, de har opnået tilfredsstillelse og automatisk begynder at interesserer sig for andre ting. Og ny udvikling begynder. Udvikling der ikke forekommer skyldes ofte der ikke er støtte nok i barnets interesser og barnet føler svigt. Barnet vil indeslutte sig endnu mere frem for positiv udvikling.

Et godt råd er, at lærer de første trin på psykologi stigen. For forstår man ikke de første trin, er man ikke velegnet til at have med dyr, babyer, børn generelt, at gøre og så skal man overhovedet ikke ”forsøge” sig med Asperger, autister.

Bedste råd: Alle pædagoger, skolelære og alle der skal have med børn, at gøre. Gør sig klogt i at anskaffe sig en hundehvalp og bevise over for sig selv, at de kan træne en hund til hvad som helst. Når de har bevist det, er de nået op på det første trin på psykologi stigen. Aldrig tale hen over nogen som om de ikke er der. Og det er allerede lige fra babystadiet til gamle.
Har du ikke plads til en hund og du allerede er i situationen, er der nogle simple tricks du hurtigt kan lære.

Klik under kontakt så finder vi hurtigt ud af det. Det vigtigste er, at du så hurtigt som overhovedet muligt lærer, at forstå personen mens der er åbent. Og det tidligere du lærer det des mere positivt liv vil personen få som du vil hjælpe.

Alle mennesker, har autistiske tilbøjeligheder. Fx når de får nye interesser og begynder at lære om disse. Så tænker og drømmer de ofte meget intens kun på det, de er ved at lære og tilsidesætter mange andre ting i deres liv. Og pga. denne fokus bliver de ofte hurtigt meget dygtige inden for det der interesser dem. De lærer at forstå det funda-mentale af det der interesserer dem.
Når der er fokus på indlæringen, er det meget forstyrrende, at blive forstyrret! Forstil dig du er ved at lære et nyt sprog eller ved at læse en instruktion til et nyt apparat og der er en eller flere der hele tiden taler til dig eller vil have dig til lave noget der passer dem og ikke dig. Så får du ikke tid til at fokuserer på instruktionen, taget apparatet i brug, dit projekt bliver ikke færdigt til tiden og så videre -. Med dig skal der meget mere tryk til før du lukker ned men en autist, der siden sin fødsel ikke er blevet forstået, har altså været ude for meget lang tids tryk. Så hvis en autist har en interesse så sig EN positiv lyd og gå med mindre den autistiske giver udtryk af at vise frem så bliv. Lyden er et eller max to smask med læberne. Det betyder tillid, godt og noget positivt til alle mennesker og dyr der kender smaske lyden fra, at havde fået bryst. Tryghed, varme og mad! Se nu er du allerede på vej op ad psykologistigen! Og selv om du ikke bevidst har kontakt så hører ørene og dermed personens underbevidsthed smask lydene.
Test: Når du går ned ad gaden og møder en hund. Så ca. 10 – 12 meter før i mødes, drejer du hurtigt hovedet til højre og hurtigt slikker du dig om munden hvorefter du hurtigt lægger mærke til hunden for ellers går du glip af at hunden også slikkede sig om munden.
Tillykke i har nu skabt tillid til hinanden og det er det samme med mennesker. Babyer, børn og specielt med dem hvor der ikke er meget hvis nogen tale. De vil typisk reagere positivt på dette. Ikke mindst når de er klar til at give dig tillid. Det kan jo godt være, du ikke er tillidsvækkende og så vil du ikke opleve det.

Har du spørgsmål til noget du ikke finder svaret på. Så er du velkommen til at ringe eller send en E-mail.

Her er et link til en stamcelleklinik i Panama der for første gang og som de eneste, har skabt de mest forbløffende resultater med autister.
https://www.cellmedicine.com

Astma 

Permanent og hurtigt helbredelse for astma med hypnose og årsagsfindende hypnoterapi.
En astmatisk reaktion er når en person pludseligt får svært ved at trække vejret i stedet for frit og let.

Årsagen til astma er typisk startet meget tidligt men symptomet, kan også først langt senere vise sig. Og det er jo præcist det, der er så genialt ved årsagsopsøgende hypnoterapi. Uanset om astmaen startede tidligt eller sent i livet. Så vil astmatikeren blive guidet til det nøjagtige øjeblik, af den underliggende følelse og selv løse det, der skal løses for at få en fri vejrtrækning i alle situationer i fremtiden.
En meget befriende oplevelse!

Der findes i dag forskellige kemiske symptomhjælpemidler for at holde astmaen i ro. Der findes blandt andet nogle sprays hvor man inhalere et beroliger middel. Ofte en ubevidst afløser for mor eller far, opmærksomheden.
Medicinindustrien eksperimenterer fortsat med nye midler, nu forsøges der også med vaccinationer.
Alt i alt er det rystende, da astma i virkeligheden, er en psykisk reaktion og derfor en mental programmering. Præcis som fx en allergi.

Hvad angår vacciner og alle des bivirkninger, er politisk intet at måle mod milliardindustrien. Søg selv på nettet hvis du vil vide mere om vacciners bivirkninger men du skal lige advares, det er kun for stærke sjæle. Der findes organisationer der kæmper mod vaccinationer og kæmper for babyers rene helbred og liv.

Så send en E-mail eller ring med det samme på tlf. nr. +45 23458485 nu og vær beredt på en vidunderlig oplevelse i dit eget indre til at trække vejret frit og roligt i alle situationer.

 

Autoimmune forsvar 

Sommetider får det autoimmune forsvar til opgave, at komme til hjælp mod harmløse ting. Så sendes der alle mulige angreb ind og personen opfatter løbende næse, kløende øjne og begynder at nyse. Personen opfatter det som høfeber eller pollen allergi.
Allergier er altså symptomer der kommunikerer til dit bevidste sind således, at du vil blive opmærksom på noget ikke er i balance.
Men det kan også være en knude et eller andet sted, der er blevet skabt for netop, at du skal lytte til signalet.

Der findes godartet og ikke godartet knuder men så længe du er opmærksom på signaler fra underbevidstheden, vil du opfatte alt som kommunikation.
Vi ved at fx at allergier, astmaer, kræft mv. er psykisk betinget og derfor skabt af det autoimmune forsvar.
Læger, psykologer mv. kalder det for uforklarligt men de arbejder jo heller ikke med patienternes underbevidsthed, deraf deres resultatløse symptombehandlinger bedre kendt som lappeløsninger. For årsagsopsøgende hypnoterapeuter er underbevidstheden hvert enkelt menneskes supersøgemaskine.

Det autoimmune forsvar fungerer således, at hvis du får ubevidst besked på noget. Så vil du automatisk udfører denne ubevidste handling. Uanset om det er rygning eller en knude. Hvis du med dit bevidste sind vælger, at stoppe med rygningen uden at finde den underliggende programmering. Så kæmper du mod en styrke der kan eksempelvis tilsvarre 10 gange dig selv. Det kan også være 100.000 gange dig selv uanset hvad så vil dit ubevidste være stærkere.
Det kan godt være du selv får succes til, at stoppe med at ryge men eftersom den underliggende årsag ikke er blevet fundet. Så finder det autoimmune forsvar nu på andre symptomer i stedet. Det vi ser med dem der selv er stoppet. Fx tager de mange kg. På i vægt frem for den slanke linje.

Knuder der bort opereres, der er årsagerne ikke blevet fundet og eftersom det autoimmune forsvar, er stærkere og vil gøre dig opmærksom på noget, er det altså med at lytte efter.
For som du udmærket ved, så ses det alt for ofte, at dem der får en knude bortopereret får flere knuder og operationer.

Det autoimmune forsvar skaber knuder og eftersom det kan skabe, kan det også genoprette. Sommetider forsvinder knuder lige så spontant som de opstod.
Ved spontan healing, har personen typisk selv bevidst eller i drømme selvsuggestioneret, knuden skulle gå væk. Ved suggestioner bliver den underliggende årsag ikke fundet, der skabes en reframing.
Ved en reframing vil symptomet komme tilbage eller en ny type symptom vil forekomme, for det autoimmune forsvar har til opgave, at kæmpe indtil det bliver hørt.

Sommetider oplever personen, at lave en spontan regression til den underliggende årsag og selv løse det der skal løses og knuden forsvinder. Og det er stort set det klienten vil opleve i en session med årsagsfindende hypnoterapi. At være fri, god nok, sund og rask på en hver måde!

Det er årsagen til 112 års strukturerede resultatløs medicinalkræftforskning i år 2016!
Læs endelig om disse faktas i kapitlet ”kræft” længere nede.

En god forretning for lægerne og den farmaceutiske industri. Men ikke en god investering som patient, der er det tydeligvis med, at lytte til sin kommunikation og finde programmet, der lydløst skriger til dig, at noget ikke er i balance.

Tænk på hvor mange gange du har kommet til at snitte dig i fingeren ved madlavningen el. andet og i dag hverken bløder det eller noget ar med mindre det ikke blev rengjort ordentligt og sat samme på samme plads. Ja det er rigtigt du tænker ikke over det men tager det for givet at selvfølgelig healer det. Det er dit autoimmune forsvar der automatisk lapper dig. For det har det til opgave og så findes der dem hvor det ikke stopper det er så fordi det er opgaven. Jamen hvad hvis det er genetisk sagde du kode til sidst. En kode er en programmering lyder logisk så er det fordi det er logisk! Se kapitlet videnskab.

Finde ud af, hvordan det kan være programmer eksisterer og bliv guidet til selv, at ændre opgaverne til noget positivt.

Millioner af mennesker verden over, er blevet helbredt for massevis af (u)helbredelige sygdomme pga. årsagsopsøgende hypnoterapi.

Principielt eksisterer der to slags sygdomme. Dem der kommer udefra og dem der kommer indefra. Alt der kommer indefra, er psykisk betinget og altså ikke sygdomme men ubevidst kommunikation.
Og dem der kommer udefra: Hvis der er 1000 mennesker der eksposeers for det samme og 999 af dem bliver syge så er det et bevis på, at det er psykisk betinget fordi den sidst forblev rask pga. et bedre immunforsvar dvs. kode eller programmering!
Ataxia findes i et dusin former. Lægeligt findes der mange ”teorier” om denne autoimmune kommunikation.
Så lad dem alle her, blive kort forklaret.
Principeilt kan Ataxia blive beskrevet som Borderline eftersom begge, er ubevidst selvdestruktive handlinger.
Årsagen til alle ubevidste selvdestruktive programmeringer, kan opspores i det underbevidste sind og ændres til hensigtsmæssige programmeringer via årsagsopsøgende hypnoterapi, er, at symptomerne, er ubevidst kommunikation.
Lige som med MS (Multisklerose) hvor nervernes isolering blotlægges i rygraden altså opløses. Så kan de genskabes for egen hånd/det genskabende program der allerede en gang, har skabt alle nerverne mv.

Det er ikke et job for en grøn psykoterapeut, psykolog eller for den sags skyld hypnoterapeut men snarer et job for en årsagsopsøgende hypnoterapeut, der klart tager afstand fra scripts og metaforer som det alt for ofte er tilfældet, at ovennævnte har for vane, at forvente.

Så ja! Ataxia kan helbredes!

Alle de ovenstående kapitler, er psykisk betinget og hvis du vil have helbredet / løst det som du føler symptomerne af.

Så tag kontakt nu hvis du vil lære betydningen og få løst budskaberne af din underbevidstheds underbevidste sinds kommunikation.
Send en E-mail eller ring på tlf. nr. +45 23458485


Autoimmune sygdomme er typisk hurtige at helbrede

da det som bekendt ikke er sygdomme men ubevidst kommunikation som signaliserer til dit bevidste sind.

Sur gammel vin på nye flasker.

Der laves hele tiden nye smarte slogans og påstande, at ”den nyeste medicin” og ”hvis du er heldig”, kan du komme med i en medicinsk eksperimentgruppe. Good luck! Your will ned it.
Der findes ingen medicin eller anden behandling som vil finde årsagen til at dit immunforsvar angriber dig andet end årsagsfindende hypnoterapi.
Det har intet med ”tro”, at gøre men udelukkende med logik.

Dit immunsystemet styres som bekendt af programmeringerne i dit underbevidste sind.
Årsagsfindende hypnoterapi, er behandlingsmetoden der giver dig direkte adgang til alt i dit underbevidste system. Derfor er det logisk oplagt, at hvis du har en autoimmun diagnose og gerne vil blive rask – hurtigt, at du straks tager kontakt.

Så tag kontakt nu hvis du vil lære betydningen og få løst budskaberne af din underbevidstheds underbevidste sinds kommunikation af dit immunforsvar.
Send en E-mail eller ring på tlf. nr. +45 23458485