Cancer forskere siger de aldrig finder kuren mod kraeft.

De 2 forskere Overlæge dr. Med. Jørgen H. Olsen, forskningschef i Kræftens Bekæmpelse siden år 2000 og Mads Daugaard, leder af Molecular Pathology & Cell Imaging Laboratory ved University of British Colombia, er begge enige i, at de vil aldrig finde en kur mod kræft ifølge en artikel på videnskab.dk fra oktober 2016  https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-vi-finder-aldrig-en-kur-mod-kraeft  
Det er på sin vis en selverkendelse som ”normalt”, er det første skridt i retningen, der burde føre til et stop af medicinsk kræftforskning. Men eftersom de begge stadig laver de samme eksperimenter som de og deres forgængere, så er der endnu intet der tyder på de vil stoppe deres endeløse myrderier af forsøgsdyr og mennesker.
Det er et entydigt tegn på absolut manglende intelligens. Men sandheden er sandsynligvis det, at de begge er bange for, at save grenen over de selv sidder på. Dvs. at så længe disse to mænd ikke får styr på deres angst, overkommer deres frygt scenarium, at afgive deres fine titler så vil de medicinske fejl behandlinger ikke blive stoppet på hospitalerne.

Selverkendelse leder normalt til radikale ændringer af ens målsætninger. Hvis disse to forskere ledte en privat virksomhed med produktudviklinger. Så havde de for længst opbrugt den afsatte udviklings tid og de afsatte penge uden, at være et skridt tættere af, at have et produkt der med garanti virker.
Normalt analyserer udviklingsteamet de funda-mentale principper inden de begynder en produktudvikling og produktet skal være færdigt inden det kommer på markedet. Hvis det ikke er tilfældet, vil ledelsen straks sætte en stopper for projektet eller afsætte lidt mere tid afhængig af virksomhedens kapital. I det øjeblik der afsættes flere penge aftales også et sluttidspunkt. Hvis produktudviklingen udelukkende, har ført til kundskaber af, at intet af det forsøgende fungerer. Så vil der ”normalt” straks blive sat en stopper for den resultatløse forskning der stadig ikke er i nærheden af at opnå, at have et produkt der virker.
En hvilken som helst anden virksomhed end de farmaceutiske, ville straks stoppe sådan et projekt og starte på andre helt nye projekter. I stedet implanteres fejlslagende produkter, farmaceuterne og forskerne ved vil fører til mere død.
De sælger altså bevidste om deres fejlslagende dødsensfarlige produkter. I stedet for at færdigudvikle produktet, manipulerer, misinformerer de befolkningen via fake News og lader kræftlægerne slå massevis af menneske ihjel. Alt sammen pga. egoisme, manglende selverkendelse og et politisk korrupt lobbystyret system leder de med solidaritet de menneskelige får direkte ud over afgrunden.

Tiden er nu moden til at vi forandre landets ledelsesformer til rationel logik frem for at lade ledere med egen meninger og holdninger føre.

Europa er ved at falde fra hinanden, englændernes politiske cirkus, er enkelt at bedømme, da det er klart for alle, at de råber i munden på hinanden i den ”tro”, at den der råber højest får ret. Det er tydeligt for enhver, at der ikke besluttes noget som helst der er underbygget af logiske og rationelle årsager. I Danmark findes stadig massevis af gammel engelske indflydelser ikke mindst i den farmaceutiske og sundhedsfaglige tankegang eller netop mangel på samme.

Vi kender alle til computere. Vi ved de er bygget og fungerer ud fra logiske principper og at i det øjeblik der afviges fra disse principper, stopper computerens funktioner. Computerspecialister fejlsøger og finder frem til årsagerne til computerne i robotterne ikke fungerer via rationelle handlinger der er logiske at anvende. Vores politiske og vores sundhedssystem, er mere opbygget på råbene solidarisk meninger og holdninger end rationalitet og logik. Det er derfor, at sundhedssystemet hverdag fejlbehandler kræftsyge.

Farmaceuterne lykkedes, at trodse alle moralske, etiske regler, lægeløfter og i stedet, at overtale hospital ledelsen i at deltage i dette enorme fejlmedicinerede massemord.

Så så længe den menneskelige fåreflok blindt følger lederne uden nogle tvivl spørgsmål og samtidigt støtte dem økonomisk, så sidder de fast i deres selvskabte onde cirkel. Flokkens overlevelse instinkter, er, at de følger lederne og håber på det bedste.
Når lederne ikke tænker rationelt, logisk eller har moralsk hensigtsmæssige målsætninger men i stedet følger deres egne som i ovennævnte tilfældet. Så render flokken sammen mod afgrunden når de accepterer lederne rent ud siger, at de aldrig vil finde en kur mod kræft og så alligevel forsætter deres grusomme gentagende eksperimenter de allerede har udført efter de overtog posterne fra deres forgængere der lavede præcist de samme eksperimenter efter de overtog posterne fra deres forgængere som også lave de samme eksperimenter og det har de gjort siden 1904 i Danmark.
Det er klart at den farmaceutiske lobbyisme, er den største drivkraft i forsættelsen af forskningen men principielt bør der snart komme en politiker der er modtager af lobbyens bestikkelse som selv får brug for hjælp mod kræft enten af dem selv eller deres nærmeste.

Magtkampen mellem de vidende og farmaceuterne.
Beviserne for at kræft er psykisk betinget, er overvælgende. Allerede dengang den medicinske kræftforskning i 1904 skulle udføres struktureret, udførte hypnoterapeuterne allerede sessioner mod en hel del forskellige slags kræfttyper. Det er sidenhen lykkedes at tilbageholde denne viden sammen med mange andre medicinske bedrag. Så der er altid en hvis glæde i at høre, at forskere som erkender de aldrig vil finde en helbredelse mod kræft.

Det der udløser, at et menneske får kræft, er typisk en traumatisk oplevelse men den underliggende følelse leder til frøet.

Så hvis du har fået diagnosen så ved du nu, at hospitals behandlinger mod kræft, er resultatløse fejlbehandlinger der udelukkende bygger på håb. Er 100 % udelukket fra al logisk bevismateriale der indiskutabelt beviser, at den bedste helbredelsesmetode, er dit eget immunforsvar som er styret af dit underbevidste sind.
Så du har altså selv ubevidst skabt kræften ved tankernes ubevidste energi. Vi ved, at ved at ændre den ene ubevidste tanke forandres ingredienserne i den hormonproduceret cocktail der skabte canceren til i stedet, at dit eget immun system fjerner canceren.
Dit bevidste sind ved jo ikke hvad der sker i dit underbevidste sind men dit underbevidste sind ved alt om det bevidste sind.
Uden en dygtig guide til at fører dig til den ubevidste tanke der ændrede cellerne, vil dit underbevidste sind automatisk arbejde videre med at producerer cancer celler.
Du kan få symptombehandlinger i form af cellegift, bestrålinger og amputationer på landets superduper sygehuse og alligevel, vil dit immunsystem uhindret arbejde videre ud fra den ubevidste tanke. Og det er den enkle forklaring til at canceren kommer igen og igen og ovenikøbet spreder den sig lige indtil tanken ændres.

Forskerne vil ALDRIG finde en kur mod kræft. Og årsagen er, at kræft er psykisk betinget.
Den eneste udvej er analyserende årsagsfindende hypnoterapi til et kræftfrit liv.
Bestil tid med det samme her.