Cancer forskere siger de aldrig finder kuren mod kræft.

De 2 forskere Overlæge dr. Med. Jørgen H. Olsen, forskningschef i Kræftens Bekæmpelse siden år 2000 og Mads Daugaard, leder af Molecular Pathology & Cell Imaging Laboratory ved University of British Colombia, er begge enige i, at de vil aldrig finde en kur mod kræft ifølge en artikel på videnskab.dk fra oktober 2016  https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-vi-finder-aldrig-en-kur-mod-kraeft  

Selverkendelse er normalt ensbetydende af højere intelligens mens manglende selverkendelse det modsatte.

Det første skridt efter opdagelsen af ens forskning, er nytteløs, er et endegyldigt stop af medicinsk kræftforskning.

Eftersom de 2 forskere alligevel, forsætter på trods ad deres forhånds viden om, at deres fremtidsudsigter, vil blive absolut fiasko efter fiasko. Så kan man jo undrer sig over, at forskerne ikke finder noget andet mere hensigtsmæssigt, at lave?

Tager vi i betragtning af hvor mange tusinder læger der arbejder som resultatløse kræft forskere og som stadig gentager de samme eksperimenter som deres forgængere. Så er det jo let for os andre, at se de tydeligvis mangler selverkendelser alle sammen.

Til trods for de goden nyheder de to forskere offentliggjorde , at de aldrig vil find en medicinsk behandling imod kræft. Så er der endnu intet der tyder på de vil stoppe deres endeløse myrderier af forsøgsdyr og mennesker.

Manglende intelligens.
Det er et entydigt tegn på absolut manglende intelligens når man mangler selverkendelse. Men sandheden er sandsynligvis, at alle forskerlægerne, er bange for, at save grenen over de selv sidder på.
Dvs. at så længe disse to forskere og alle andre forskere ikke får styr på deres angst, overkommer deres frygt scenarium, at afgive deres fine titler og finder noget rationelt, at lave. Så vil de medicinske kræft fejl behandlinger ikke blive stoppet på hospitalerne.

Selverkendelse leder normalt til radikale ændringer af ens målsætninger.

Hvis disse to forskere ledte en privat virksomhed med produktudviklinger. Så havde de for længst opbrugt den afsatte udviklingstid og de afsatte penge uden, at være et skridt tættere på, at have et færdigt produkt, de kan garantere virker korrekt.
Normal analyserer udviklingsteams de funda-mentale principper inden de overhovedet påbegynder en produktudvikling.

I alle andre brancher end den farmaceutiske, skal produkterne være færdigt udviklet inden det kommer på markedet. Så hvordan kan det være, at sundhedsstyrelsen tillader så mange produkter, vi med sikkerhed ved ikke er færdigudviklet og som giver så mange frygtelige bivirkninger?

I en privat virksomhed, vil ledelsen straks sætte en stopper for projektet eller afsætte lidt mere tid afhængig af virksomhedens kapital.
I det øjeblik der afsættes flere penge aftales også et udviklingssluttidspunkt.
Hvis produktudviklingen udelukkende, har ført til kundskaber af, at intet af det forsøgende fungerer. Så vil der ”normalt” straks blive sat en stopper for den resultatløse forskning der stadig ikke er i nærheden af at opnå, at have et produkt der virker.
En hvilken som helst anden virksomhed end de farmaceutiske, stopper straks sådan et projekt og starte på andre helt nye projekter. I stedet implanteres fejlslagende produkter på landets hospitaler. Farmaceuterne, forskerne  sundhedsstyrelsen og patientsikkerhedsstyrelsen ved, at produkterne, vil fører til flere lidelser og død. 
Patienterne her tillid til at deres pæne rare læger, er fuldstændige ærlige og at de ved hvad der vil være bedst for patienterne men sandheden forholder sig altså meget anderledes. 
Der godkendes og sælges altså fejlslagende dødsensfarlige produkter helt bevidst.
I stedet for at færdigudvikle produktet, så manipulerer, misinformerer de befolkningen via fake News og lader lægerne, kræftlægerne slå massevis af menneske ihjel. Alt sammen pga. egoisme, manglende selverkendelse og et politisk korrupt lobbystyret system, leder de med solidaritet de menneskelige får direkte ud over afgrunden.

Tiden er nu moden til at vi forandre landets ledelsesformer til rationel logik frem for at lade ledere med egen meninger, holdninger, synspunkter, ideologier og tro, at de kender den rette vej, at føre befolkningen når vi ved det modsatte, er tilfældet.

Europa er ved at falde fra hinanden, englændernes politiske cirkus, er enkelt at bedømme, da det er klart for alle, at de råber i munden på hinanden i den tro, at den der råber højest får ret. Det er tydeligt for enhver, at der ikke besluttes noget som helst der er underbygget af logiske og rationelle årsager. I Danmark findes stadig massevis af gammel engelske indflydelser ikke mindst i den farmaceutiske og sundhedsfaglige tankegang eller netop mangel på samme.

Vi kender alle til computere. Vi ved de er bygget og fungerer ud fra logiske principper og at i det øjeblik der afviges fra disse principper, stopper computerens funktioner. Computerspecialister fejlsøger og finder frem til årsagerne til at robotternes computere ikke fungerer, via rationelle handlinger der er logiske at anvende.
Vores politiske og vores sundhedssystem, er mere opbygget på råbene solidarisk meninger og holdninger end rationalitet og logik. Det er derfor, at sundhedssystemet hverdag fejlbehandler kræftsyge.

Farmaceuterne lykkedes, at trodse alle moralske, etiske regler, lægeløfter og i stedet, at overtale hospital ledelsen i at deltage i dette enorme statsautoriseret fejlmedicinerede masseseriemord.

Så så længe den menneskelige fåreflok blindt følger lederne uden nogle tvivl spørgsmål og samtidigt støtte dem økonomisk, så sidder de fast i deres selvskabte onde cirkel. Flokkens overlevelse instinkter, er, at de følger lederne og håber på det bedste.
Når lederne ikke tænker rationelt, logisk eller har moralsk hensigtsmæssige målsætninger men i stedet følger deres egne ideologiske agendaer som i ovennævnte tilfældet. Så render flokken sammen mod afgrunden.
Når flokken så oven i købet, accepterer at lederne rent ud siger; at de aldrig vil finde en kur mod kræft. Alligevel forsætter de deres grusomme gentagende eksperimenter, de allerede har udført efter de overtog posterne fra deres forgængere der lavede præcist de samme eksperimenter efter de overtog posterne fra deres forgængere som også lave de samme eksperimenter og det har de gjort siden 1904 i Danmark.
Det er klart at den farmaceutiske lobbyagenda, er den største drivkraft i forsættelsen af den resultatløse medicinske forskning. Sandsynligheden for at der snart, vil være en politiker der er modtager af lobbyens bestikkelse som selv får brug for hjælp mod kræft enten af dem selv eller deres nærmeste. Hvad vil de mon så gøre?
Rit Bjerregaard ville ikke have medicinsk hjælp eller opereres imod hendes tarmkræft. I øvrigt en af de hurtigste kræfttyper, at afhjælpe via den bedste analyserende årsagsfindende hypnoterapi.
Hermed siger jeg ikke, at Rit tog imod bestikkelse men det kunne hun havde gjort.
Uffe Elleman Jensen fik også kræft som han ikke overlevede.
Uffe der blev hædret af de Baltiske lande, da han politisk kæmpede for deres frihed og med den attitude, er det ikke let, at forestille sig, at han havde taget imod bestikkelse. Derimod hans søn, Jacob Elleman Jensen kan vi forestille os, ville gøre sådan noget. Sønnen er fortaler af autokratiet i Danmark som vil have endnu mere overvågning og kontrol over befolkningen. Han vil altså afskaffe al de frihedsrettigheder hans egen far så bravt kæmpede for.

Magtkampen mellem de vidende og farmaceuterne.

Beviserne for at kræft er psykisk betinget, er overvælgende. Allerede dengang den medicinske kræftforskning i 1904 begyndte, at udfører deres endeløse eksperimenter struktureret, da udførte hypnoterapeuterne allerede sessioner mod en hel del forskellige slags kræfttyper. Det er sidenhen lykkedes at tilbageholde denne viden sammen med mange andre medicinske bedrag. Så der er altid en hvis glæde ved at hører, at der findes forskere som erkender de aldrig, vil finde en medicinsk helbredelse imod kræft.

Det der udløser, at et menneske får kræft, er typisk en traumatisk oplevelse men den underliggende følelse leder til frøet i det underbevidste sind.

Så hvis du har fået diagnosen så ved du nu, at hospitals behandlinger imod kræft, er resultatløse fejlbehandlinger der udelukkende bygger på håb og vil slå dig ihjel. Er 100 % udelukket fra al logisk bevismateriale.

De to forskeres største opdagelse, er de indiskutable beviser, at den bedste helbredelsesmetode, er dit eget immunforsvar som er styret af dit underbevidste sind.

Så du har altså selv ubevidst skabt kræften ved tankernes ubevidste energi. Vi ved, at ved at ændre den ene ubevidste tanke forandres ingredienserne i den hormonproduceret cocktail der skabte canceren til i stedet, at dit eget immun system fjerner canceren.
Dit bevidste sind ved jo ikke hvad der sker i dit underbevidste sind men dit underbevidste sind ved alt om det bevidste sind.

Cancer koden er knækket!

Uden en dygtig guide til at fører dig til den ubevidste tanke der ændrede cellerne, vil dit underbevidste sind automatisk arbejde videre med at producerer cancer celler frem for at gøre dig rask.
Du kan få symptombehandlinger i form af cellegift, bestrålinger og amputationer på landets superduper sygehuse og alligevel, vil dit immunsystem uhindret arbejde videre ud fra den ubevidste tanke. Og det er den enkle forklaring til at canceren kommer igen og igen og ovenikøbet spreder den sig lige indtil tanken ændres positivt.

Forskerne vil ALDRIG finde en kur mod kræft. Og årsagen er, at kræft er psykisk betinget.
Den eneste logiske udvej, er analyserende årsagsfindende hypnoterapi til et kræftfrit sundt liv.
Bestil tid med det samme her.
Hjem » Cancer forskere siger de aldrig finder kuren mod kræft.