Programmering

Årsagsopsøgende hypnoterapeuter betragtes som menneskelige programmører af den menneskelige biocomputer.

Er du din egen værste fjende eller din egen bedste ven?

Når klienterne hjælpes via årsagsopsøgende hypnoterapi, lærer de betydningen af deres ubevidste sinds kodet sprog og guides til selv, at ændre programmeringerne som ikke er hensigtsmæssige til hensigtsmæssige programmeringer.

Styrk dit eget immunforsvaret, er verdens bedste behandlingsmetode / kur / teknik til at helbrede.

Alt hvad du tænker, siger og foretager dig bevidst som ubevidst, kommer af dine programmeringer fra det ubevidste i det underbevidste sind i underbevidstheden.
Alt hvad du har lært, bliver lagret i programmer der lagres på følelser. Adfærd der er positiv lagres på positive følelser og adfærd der ikke er hensigtsmæssig lagres på følelser der ikke er hensigtsmæssige.

Adfærd der ikke er hensigtsmæssigt manifesterer sig som signaler som kommunikation fra dit underbevidste til dit bevidste sind i, på din krop eller ved udadvendt adfærd der ikke opfattes som positiv.
Så når du er opmærksom på dit underbevidste sinds kommunikation signalerer i former som ikke er positive, er det i virkeligheden et opmærksomheds skrig fra dit eget indre om hjælp.

Det vil altså sige, de manifesterende signaler ikke, er sygdomme men i stedet ubevidst kommunikation.
De manifesterende signaler, har også den funktion, at de fungerer som ledetråde til at opsporer hvordan det kan være, de er opstået og hvilken følelser de, bliver lagret på.

Ubevidst adfærd der ikke er positive, opstår pga. oplevelser der ikke reageres hensigtsmæssigt på. Dit bevidste sind, er ikke klar over det præcise tidspunkt og hvad det skyldes men du kan godt vide hvad der udløste det men altså ikke den underliggende årsag.
Den underliggende årsag, er lagret på en følelse der ikke er hensigtsmæssig. Og følelsen, er opstået pga. en tanke som er opstået pga. en oplevelse på et langt tidligere tidspunkt. Og denne følelse, kan være udsprunget fra en anden følelse, der har et helt andet begyndelse tidspunkt som er opstået pga. en tanke som er opstået pga. en oplevelse hvor du var så lille bitte, at du ikke længere med dit bevidste sind, ved noget fra den tid. – Men dit underbevidste kender det alt sammen, alt som er vigtigt for dit helbred.

Og netop derfor, kan du betragte alle slags behandlingsmetoder der arbejder med det bevidste sind som symptom behandlinger der i virkeligheden undertrykker de underliggende følelser samt de underliggende årsager og er derfor fejlbehandlinger.
Symptombehandlerne er som almindelige computerbrugere der ingen kendskab har til biocomputerens programmeringer.

Her lærer du, at fokuserer, styrke, kontrollerer og forbedre dit eget immunforsvar til at gøre det til det bedste immunforsvar du overhovedet kan.   

Har du også tænkt tanken? fokus, hvordan styrker jeg mit immunforsvar mod kræft / cancer, MS eller andet så er du på rette spor nu.

Har du også tænkt tanken? fokus, hvordan styrker jeg mit immunforsvar mod kræft / cancer, MS eller andet så er du på rette spor nu.
Via den funda-mentale behandlingsmetode kaldet årsagsopsøgende hypnoterapi, kan alt af vigtighed opspores i dit underbevidste sind. Derfor kan metoden principielt betragtes som den eneste rette behandlingsmetode der ikke lægger låg på årsagen men i stedet finder den mentale splint og guiden personen til selv, at trækker den ud.
Denne tovejs kommunikation mellem den årsagsopsøgende hypnoterapeut, fungerer som en kontrakt der begynder med et ærligt standart interviewe afhængig om klienten, er mand kvinde eller barn. Herefter lærer klinterne selv-hypnose og klient guides til de underliggende årsager. Fascinationen herefter er for de fleste klienter en umiddelbar lettelse, overraskelse med hukommelsen om alt hvad denne oplevede i den årsagsopsøgende hypnoterapi. En opfølgende session anbefales til at sikre, at alt er gået i orden.
Hvis der i mod forventning opstår følelser / programmer / adfæd der ikke er hensigtsmæssige efter sessionen, er aftale om den næste session meget vigtig, at overholde. 
Det er naturligvis logisk, at klienterne besidder tilstrækkeligt med selverkendelse til at konkludere hvis de ikke fungerer optimalt.

Ja! Det vil blive super fascinerende for dig, at lære dit underbevidste sind, at kende og ikke mindst, at blive rask, angstfri og tilfreds med livet med kendskab til det mest funda-mentale af menneskeheden.

Så hvis du også gerne vil blive rask og lære dit fascinerende dybe indre, at kende?

Så send en E-mail eller ring med det samme på tlf. nr. +45 23458485 nu og vær beredt på en vidunderlig oplevelse i dit eget indre.