JF Carøe vinduet

J. F. Carøe-vinduet er en super god og enkelt illustration der tydeliggøre menneskelig intelligens, mangel på samme samt hvordan mennesker fungerer.

Denne illustration, er inspireret af de to amerikanske psykologer Joe Luft og Harry Ingrams illustration
som oprindeligt heder JoHary-vinduet som har 4 vinduer. 1-2-3-4.
Jeg fandt JoHary-vinduet genialt og udvidet med endnu to vinduer for mere akkurat, at beskrive hvordan mennesker generelt fungerer.
De to nye vinduer har indtaget pladserne no. 3-4 og de tidligere vinduer der havde plads 3-4 er nu blevet
til 5-6.
Denne nye illustration kalder jeg for J.F. Carøe-vinduet.

Du kan ignorer faktas af selverkendelsen men du kan ikke ignorer selverkendelsens faktas.

1. Det officielle bevidste vindue.

I dette vindue, er du selv klar over hvad du siger og hvad du foretager dig. Og dem der iagttager dig og lytter til dig, er fuldstændig klar over alt du foretager dig og det du siger.

2 Det officielle ubevidste vindue.

I dette vindue, er du ikke selv klar over hvordan du reagerer, hvad du siger og agerer imens dem der iagttager dig både ser dit kropssprog, hører hvad du siger og hvordan du siger det.

3 Det selverkende analytiske vindue.
Du lytter til dig selv og andre. Signaler, symptomer og gode råd analyserer du, er opmærksom på hvis noget ikke er hensigtsmæssigt, vælger du den logiske vej, kan give andre ret, accepterer og gør hvad andre forslår når det er logisk korrekt.
Dem med selverkendelse, er væsentligt smartere end dem uden selverkendelse. Så hvis du, er i stand til at indrømme, at du troede du vidste noget men du nu indser, at det du troede ikke er korrekt. Så er du smartere end dem der ikke vil indrømme deres misopfattelser. Tydeligt eksempel er ledelsen af sundhedssystemet. De vil ikke lærer nyt. Narcissistiske personligheder vil have ret selvom de tager fejl.
4 Det kreative vindue uden selverkendelse.
Argumentationsresistente personligheder.
Typisk offer for kollektiv manipulation af ideologiske trosretninger. Tror at det indlærte, er korrekt til trods for logiske modargumentationer, indiskutabelt videnskabelige beviser, at det ikke virker, bilder du dig alligevel selv ind det virker i stedet for, at lytte til logisk fornuft. 

Sygdomme/symptomer/signaler, gode råd mv. ignorer du og vælger kreative undskyldninger for at fastholde dine egne overbevisninger selvom de, er forkerte. Du er ikke så intelligent som du tror, du er. 
Stædighed, stress, vrede, irritation, forhøjet blodtryk, diabetes, hjertefejl, gigt, nyrerelateret symptomer, MS, Fibromyalgi er flere af de langvarige reaktioner, at forvente for personligheder uden selverkendelse. Senere Alzheimer.  Alle de valg frem for sund og rask.

5 Det private vindue.

Kun dig selv kender indholdet af dette vindue.
Alt hvad du tænker, dine meninger, holdninger, følelser, fantasier, ideer, drømme, mareridt, hvad du tænder på og dine fremtidsplaner. Selvdestruktive tanker og handlinger, er dine private ledetråde til forandringerne i vindue nr.6.

6 Det hemmelige vindue.
Dette vindue, er så hemmeligt, at du ikke engang selv, ved hvad der er herinde. Ingen overhovedet ved hvad der er herinde men alle dine programmeringer, bliver styret herinde og passwordet til dette vindue, er hypnose. Hypnose er ikke terapi men udelukkende adgangsordet.
Ved at ændre bare en grundlæggende ting her, vil der opstå ændringer i alle de andre vinduer. Så hvis der er noget der ikke stemmer i bare et af vinduerne så er det altså hertil du skal for at finde den underliggende årsag/programmet for så selv, at ændre det via analyserende årsagsfindende hypnoterapi.

Mennesker er elektriske androids og egentlig AI, artificiel intelligens men eftersom vi er biologiske så er vi jo BI, Biologiske intelligens styret af vores biologiske computere. 

Analyserende årsagsfindende hypnoterapeuters arbejde, er egentligt som menneskelige computere programmører. Vi forstår og kender det fundamentale af hvordan alle de forskellige biologiske styrer systemer fungerer til at kommunikerer med absolut alt i de fleste slags mennesker.

Sygdomme/symptomer/signaler i vindue nr. 1 fungerer som ledetråd til sygdommens program i vindue nr. 6.
Følelser, tanker, ideer, meninger, holdninger, drømme, fantasier og mareridt fra vindue nr. 5, er ledetråde til programmeringerne i vindue nr. 6.

Dvs. hvis du ellers kan få dit egoet i vindue nr. 4. til at accepterer og følge logikken i vindue nr. 3. altså lade selverkendelsen, logikken og fornuften sejre over vindue nr. 4. så, er du allerede på vej til et bedre helbred eller mere hensigtsmæssig medmenneskeligadfærd. Alt du nu behøver, at gøre, er, at bestille tid +45 23 45 84 85 til at Ree boote dine programmeringer i vindue nr. 6.
Ikke alene vil du finde årsagen til din adfærd der ikke er hensigtsmæssig, du vil oven i købet, blive guidet til selv, at Ree boote dine specifikke programmeringer så dine adfærden, vil blive sund og hensigtsmæssig præcis som du forventer af dig selv. Ingen piller, medicin eller anden behandling, kan komme i nærheden af hvad du vil opnå med analyserende årsagsfindende hypnoterapi som principielt, er den funda-mentale og optimale selvhjælp med guid.
Som du nu har lært, så styrer du altså selv alting i dig selv. Du styrer dit helbred! Du styrer dine gener på din DNA. Hvis du endnu ikke ved hvordan du styrer hvad som helst i dig selv. Så er det jo bare med at klikke på kontakt og bestille tid til den fundamental lærdom om dig selv. Vi ses!

Du kan ignorer fakta af selverkendelsen men du kan ikke ignorer selverkendelsens fakta!