A

Abasi mgl. Evne til at gå pga. nervesystemet ikke fungerer optimalt. Den eller de ubevidste årsager, er typisk lette, at finde. Des tidligere en diagnose des hurtigere kan det auto immune system, blive aktiveret til genskabelsen af de oprindelige nervetråde mm. Personen, er blevet medicinskbehandlet mod spasmer således, at nervetrådenes ender er slået ihjel. Ellers er det helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er kan være hurtigt, at afhjælpe. Uanset tilstand vil der blive profiteret stort uanset spasmemedicin eller ej.

Abnorm separationsangst er helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

Absencer epileptiskanfaldstype er helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

Abstinenskramper er helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe. Klienter der får afhjulpet deres angstneuroser, depressioner, alkoholmisbrug eller andet og øjeblikkeligt stopper indtagelsen af før omtalte, vil være abstinensfrie og udelukkende føle sig godt tilpas.

Abstinenspsykose er helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

Abstinenssymptomer er helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

Abuli er manglende evnen til at tage en beslutning, er helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

Accidentofili udsætter sig for ulykker og er en slags borderligne og begge er helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

Acme akme hudlidelser er helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

ADD opmærksomhedssvigt har typisk skabt følelserne af angst og ked af det hed som er helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe når personen vil sammenarbejde.
Addiction er afhængigheder som er helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe helt abstinensfrit.

Adfærd organismens adfærd bevidst, ubevidst, indre og ydre. Se JoeHarryFrederick-vinduet.
Adfærdsforstyrrelse kan ændres med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

Adfærdsrepertoire kan forbedres via hypnose årsagsopsøgende hypnoterapi.

Adfærdsstereotypi gentagende formålsløst adfærd, er mentalprogrammering og kan ændres med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.
Adfærdsterapi adfærdsmodifikation; kendertegner flere former for psykoterapi der typisk arbejder med det bevidste sind og dermed forgæves. Dem der arbejder med det underbevidste sind og de rette teknikker, vil opnå modifikationer. I dag, er de mest kompetente adfærdsmodifikationseksperter årsagsopsøgende hypnoterapeuter som besidder den funda-mentale forståelse for menneskelig adfærden.

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder står det for. En stor tanketorsk blandt farmaceuter, læger, psykologer mv.
Forståelsen af adfærd, er hovedemnet og når slagtere og grønthandlere udtaler sig om astrologi så falder det lige som temmelig langt ude for deres fagligforstand. – men hey de tjener mange penge på ikke, at have en ren samvittighed med al den medicin de får solgt.
Sandheden om hvad ADHD er, er, at disse personligheder i virkeligheden, kan fokuserer og koncentrerer sig langt længere end hovedparten af befolkningen kan. De skal bare lige finde det der interesserer dem først. Så lærer de ekstremt hurtigt men det kan kun, blive på deres betingelser. Dvs. de kan pludseligt miste interessen for noget der interesserede dem og starte på noget andet, noget tredje osv. Ofte har de bare brug for et par elementer og så, er de videre i deres hoveder og vil på senere tidspunkter sætte tingene sammen. Dem der får frie hænder og roses med et eller to eller få ord ”godt” ”flot” ”super” osv. Er ofte tilfredse med så kort en annerkendelse. Det værste man kan gøre, er, at ”forsøge”, at tvinge dem til noget. En normal skole hvor 80 % af børnene, laver hvad de får besked på uden spørgsmål men med angst eller ros, vil blive perfekte uretfærdige autoriteter der følger ordre fra bemyndiget personligheder uden spørgsmål.
ADHD personligheder analyserer rigtigt mange gange hurtigere end resten af befolkningen, kan komme i nærheden af.
ADHD er altså begyndelsen af næste generation af menneskeheden. Og da der i dag hele tiden, kommer så mange nye ting til i verden, at de fleste ikke kan følge med. Og når der nu findes personligheder der er i stand til at gennemgå og analyserer massivt meget mere materiale end gennemsnitte i en verden hvor alt gå hurtigere hver dag så er det en del af den naturlig evolution og den skal ”ikke medicineres” men anvendes.
ADHD personligheder er fascinerende, at hjælpe med årsagsopsøgende hypnoterapi men hvis ikke terapeuten kender og forstår den speciale teknik der skal til rejser de sig op og går. De er ekstrem hurtige til dagligt men i hypnose mange gange dobles deres hjerne aktivitet hvor der kun skal bruges stikord i meget hurtigt tempo. Hvis de ikke bliver stimuleret eller der tales for langsomt eller der gentages, er det slut men beherskes dette, er resultaterne i hus inden i er færdige.

Adiafora er ligegyldige midler der hverken hjælper eller afhjælper. I disse moderne tider er det placebo midler der ikke fungerer som placebo der er adiafora. Hertil er der behov for hjælp! Selvindsigt og selverkendelse at de har brug for hjælp, er et must før en ændring, kan forekomme.

Administrativ evaluering vurdering der primært foregår uden selverkendelse inden for pædagogisk udviklingsdebatter hvilket er grunden, at administrative foranstaltninger ikke bisidder selverkendelse. Man saver vel ikke den gren over man selv sidder på. I Danmark inden for den offentlige administration er der en udpræget mangel på selvjustits og alt for meget adfærdsstereotypi. Det administrative officielle bandemiljø i sygehussektoren, har en udpræget mangel på absolutisme sådan som naive borgere ”tror” allerede eksisterer.

Adolescenspsykiatri beskæftiger sig med børn og unges symptomer i puberteten samt familiemæssige og sociale udfordringer. Når hovedemnet slagtere eller grønhandlere udtaler sig om, er astrologi så falder det lige som temmelig langt ude for deres fagligforstand. Nøjagtigt det samme er tilfælde her. At have disse mennesker, der ikke har den funda-mentale forståelse for hvordan menneskers forskellige sind fungerer til at ”tro”, de nogensinde, kommer i nærheden af, at skulle kunne afkode symptomerne, de ikke forstår opståen af og som de oven i købet, har dokumenteret i uendeligheder – men hey de tjener mange penge på ikke, at have en ren samvittighed med al den medicin de får solgt.

Adskillelsesangst er ikke en hensigtsmæssige adfærd. Følelserne af angst og ked af det hed samt adfærd der ikke er hensigtsmæssig, er typisk hurtigt, at afhjælpe med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi.

Adultomorf forvrænget forståelse af sit voksne jeg som grundlag til at forstå fx spædbørns oplevelser. Alle der skal have med babyer og småbørn, at gør, bør først lære og bevise, de kan træne en hund. Træning af en hund, er første skridt på psykologiens trappe. Kommende forældre eller par der gerne vil blive gravide, har meget, at vinde ved sammen, at opsøge en årsagsopsøgende hypnoterapeut. Her lærer de kommende forældrene bl.a., at forstå og tale med baby.

Adynami manglende kræfter pga. alder og psykiske symptomer er helbredeligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe dog, bliver folk ikke yngre.

Afasi er en forstyrrelse af sproget i talen er helbredeligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe afhængig af hvor hjerneskadet personen er. Hvis der kan kommunikeres, er der hjælp, at hente.

Affekt pludselig følelsesudladninger, er styret af det underbevidste sind og kan afhjælpes via hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

Affektaffladning er når personen, ikke reagerer følelsesmæssigt, mimikken er udtryksløst og uengageret, er helbredeligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

Affekteksplosion er en overdrevet, pludselig, kraftig følelsesmæssig reaktion der ikke er hensigtsmæssig optræder typisk hos neurotiske og karakterskadet personer, er helbredeligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er hurtigt, at afhjælpe.

Affektepilepsi er helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

Affektinkontinens
er helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

Affektion person der lader sig påvirke, er helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.

Allergier er alle psykiskbetinget og kan helbredligt med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi, er typisk hurtigt, at afhjælpe.