Hypnose

Hvad er hypnose, suggestioner, manipulationer og selektiv tænkning?

Hypnose bliver alt for ofte mystificeret. Sandheden er, at hypnose er helt naturligt og også du opleve det faktisk så ofte, at det bliver til mange gange hver dag. Og for nogen er det ”næsten” hele tiden.

Her får du et par detaljer fra situationer du allerede kender men du sikkert ikke tidligere, har været opmærksom på.

Det hedder sig, at hypnose ikke kan defineres men sandheden er, at du er hypnotiseret når dit kreative sind er aktiveret. Altså når den kreative hjernedel anvendes. Så hvis du overvejer hvilken vej der er bedst for at komme hen til bussen eller til badeværelset, anvender du dit kreative sind i det øjeblik du forestiller dig vejen derhen.

Der findes naturligvis forskellige hypnotiske dybder ligesom lag på lag. Og i den terapeutiske situation, er det en fordel, at følge terapeutens suggestioner til en god arbejdsdybde for hurtigere, at opnå de forventet positive resultater.

Meget kort sagt; Vi har en kreativ / kunstnerisk og en rationel / analytisk / logisk hjernedel.
Det siges, at et billede siger tusinde ord og at et ord viser titusinder billeder.
De fleste ord fungerer som suggestioner. Suggestioner fungerer som nøglerne til det kreative sind og når det anvendes, er man hypnotiseret.

Hvis vi har en computer hvor et program ikke fungerer korrekt, så lader vi en computerprogrammør finde årsagen og rette programmet. Mennesker kan på mange måder sammenlignes med en computer eller rettere en robot med computerprogrammeringer.
Hvis du ikke reagerer hensigtsmæssigt i en eller anden situation, er det typisk en mental programmering der ikke fungerer ordentligt og så er det naturligvis mest hensigtsmæssigt, at lade en menneskelig programmør hjælpe dig.
En menneskelige computerprogrammør heder i daglig tale årsagsopsøgende hypnoterapeut. Via en årsagsopsøgende hypnoterapeut, så vil du hurtigt blive guidet til selv at finde årsagen til hvordan det kan være et eller flere af dine mentale programmeringer ikke fungerer optimalt. På den måde, er du i hypnosen selektiv og korrigerer selv programmeringerne til at du også i fremtiden, vil reagerer hensigtsmæssigt i alle situationer.

Alle dine personlige programmeringer i dit underbevidste sind fungerer således, at alt hvad du drømmer, tænker, siger, foretager dig bevidst som ubevidst, er alt sammen adfærd. Alt hvad du foretager dig, er altså præcist som programmerne i din biocomputer, siger du skal, selv den mindste tanke er ubevidst adfærd.
Absolut alt adfærden kommer af dine programmeringer. Så hvis der er noget der ikke fungerer ordentligt, skyldes det altså en mental programmering. Det er faktisk lige så logisk som det lyder!
Derfor er det også logisk, at alle autoimmune sygdomme som jo bekendt, er et ubevidst angreb på sig selv, kun kan finde den / de funda-mentale årsager / programmeringer og forandrer dem via årsagsopsøgende hypnoterapi.
Principielt er alle autoimmune sygdomme borderligne som bekendt jo, er en ubevidst selvdestruktiv adfærden. Og alt adfærd kommer af ubevidst programmering. Hvilket igen tydeliggør hvordan det kan være, at borderligne er så simpelt, at løse.

Nøglen til din sundhed, er derfor via din biocomputer og via årsagsopsøgende hypnoterapi.

Forskellen mellem en kunstig fremstillet robot og dig, er, at du dels kan blive påvirket udefra men også selv rette dine programmeringer via en årsagsopsøgende hypnoterapeut.
Årsagsopsøgende hypnoterapeuter er biocomputernes programmører der etisk korrekt guider sine klienter frem til det eller de programmer som ikke fungerer optimalt. De støtter klienten i selv, at korrigerer sine programmeringer.
Det er den hurtigste, effektiveste metode der virker bedste af den simple årsag, at tilliden mellem dig og dine egne sind, er større end hvis andre end dig selv, skal kommunikerer med dit underbevidste sind. På den måde sikrer du dig ved selektiv accept af suggestioner. Dvs. du accepterer udelukkende det positive.
Så selvom du ville få suggestionerne, at rede rundt som en høne, ville du ikke accepterer det faktisk ville du bare grine ad det og fokusere på formålet til at få det godt på en hver måde.

Årsagsopsøgende hypnoterapeuter arbejder ud fra den absolutte højeste etik hvor der sættes en ære i, at gøre klienterne opmærksomme herpå, at de derfor nu er selektive også i hypnose.

Hypnose, hypnoterapi og årsagsopsøgende hypnoterapi, har intet med ”tro”, at gøre men med 100 % logik og ja! nu har du selv regnet ud at alle kan hypnotiseres. Hver gang du lærer noget, bliver din kritiske sans om-gået og du accepterer den ny viden. Det betyder så, at alle der er i stand til at lære noget, kan hypnotiseres.
Så kloge Åge der sige, at han ikke kan hypnotiseres, kan altså ikke lære noget. Det er sjovt, at se ham eller hende der påstår de ikke kan hypnotiseres når de får det at vide.
Det er meget menneskeligt, at have meninger og holdninger om noget man ikke ved noget om men ikke hensigtsmæssigt. Intelligens starter med selverkendelsen!