Frederick udtaler sig om organisationer

Der findes et bredt udvalg af meninger og holdninger om hvad hypnoterapi, kan anvendes til og for. Det skyldes den funda-mentale forståelse for professionen eller netop mangel på samme.
Alle professioner, kan sammenlignes med fodbold.
Vi ved alle, at der er stor forskel på fodboldspilleres talenter. Der findes mange divisioner, rækker og ligas. Og selv i toppen af ligaen, er der stor forskel på fodboldspillerne. Det same er gældende inden for alle sportsgrene og professioner og grunden til nogle, er så meget dygtigere end de andre, er pga. deres større funda-mentale forståelse for deres profession.
Jo stører funda-mental forståelse des flere mål. Hvad der synes uopnåeligt for nogle, er logisk enkelt for andre.

Der er absolut ingen garantier for, at finde dygtige hypnoterapeuter bare fordi de er medlemmer af foreninger.
Hypnoterapeuter er som så mange andre professioner ofte medlemmer af fagorganisationer i den ”tro”, at de så, er sikrede, mere kvalificeret eller vil give indtryk fremfor dem der ikke er med i klubben. Ofte er medlemmerne ikke sikre i deres virke og søger derfor deres lige for råd. Hvilket er helt i orden og en rigtig god ide. Det er bare ikke sikkert, at der findes nogle til at give de rigtige råd på det rigtige tidspunkt.

Certifikater er til for, at give indtryk, påvirke andre som trofæer og medaljer. De virker som ”blåstempler” så klienterne der læser om dem, vil lade sig imponerer og blive påvirke til at ”tro”, at dem, de læser om, er noget ved musikken.

Frederick havde en oplevede på en hypnose kongres for nogle år siden i en workshop med en ”såkaldt ikke” profitabel international hypnotisk organisation i USA. ”Ikke” = organisationens ledelse påstår de ”ikke” profiterer og det ”tror” tusindvis af de betalende medlemmer så på.

Frederick sad i en workshop hvor en berømt og vældig ”anerkendt” hypnotisør der hvert år i mange år, har fået tildelt endnu mere anerkendelse i form af priser oppe på den lokale scenen med stor spektakel og halløj. Han tilhører nemlig delen der ”” profiterer.
Hypnotisøren underviste i en workshop om rygestop hvori denne gav postsuggestioner til sine klienter, at, de ville få kræft hvis de røg eller når de ser nogle der ryger. Det er simpelthen helt og aldeles uacceptabelt!
Hypnotisøren fik endnu et hæder bevis overrakt selvsamme aften.

Det fik Frederick til øjeblikkeligt, at stoppede sammenarbejdet med organisationen eftersom deres etiske krav absolut ikke opfylder Fredericks og dine etiske krav.

I Danmark er mange hypnotisører og hypnoterapeuter medlemmer af selvsamme globale organisation samt den dansk gren af samme organisation. At lægge navn til en organisation der ikke lever op til høje etiske krav, er for Frederick udelukket. Navnet vil her ikke blive nævnt.

Der findes et voksende utal skoler af tvivlsomme karakterer drevet af terapeuter der, har sikret sig et certifikat fra en lokal eller global hypnose organisation hvor den etiske kode, er temmelig ridset. Og der findes hypnoterapi uddannelser på relativt høje niveauer.

Se! De fleste bliver imponeret når de ser et hædersbevis og ”tror” personen virkelig må være dygtig men i føromtalte tilfælde, er det absolut modsatte tilfældet.

Den hypnotisør der aktiverer følelser der ikke er positive, har absolut ingen fundamentale forståelse for den hypnotiske profession og burde stoppes og videreuddanne sig.

De hypnoterapeuter der underviser sælgere, advokater, politikere samt andre der udelukkende, har egoistiske agendas. De har ikke den fundamentale forståelse af deres egen profession og af menneskelige egoistiske årsager ikke selverkendelse som der skal til for, at være en etisk korrekt hypnoterapeut, hypnoseterapeut, master terapeut og hvad de alle sammen kalder sig.
Det etiske kodeks, skal være i orden!

Ved de fleste hypnoseshows, aktiverer hypnotisører de frivilliges angst følelser. Når man er bevidst, vil det virke som en dråbe i koppen men i hypnose, vil det virke som en ordentlig sjat der hældes i koppen / glasset og derved så meget tættere på, at løbe over kanten og aktiverer et nyt ubevidst symptom der ikke er hensigtsmæssigt.

De dygtigste hypnoterapeuter og årsagsopsøgende hypnoterapeuter ved, at eksempelvis kræft, er psykiskbetinget men se også de mange neurologiske sygdomme som neurologerne ikke forstår hvordan det kan være de opstår.

Læger har ”svoret” en ed.
Det lyder som en dårlig film!
Der er intet rationelt ved, at sværge en ed. Nok snarer en ”trussel”. Så hvis du ikke kan lægge to og to sammen så –
Når landets ledes af syndikalisme i stedet for rationalitet, vil det gå som det er gået igen og igen men når hypnose organisationer ledes på samme måde. Så har medlemmerne bevist, at de ikke besidde den funda-mentale forståelse af deres egen profession.

Neurologerne scanner kranier og konstatere, at folks egne autoimmune forsvarssystemer, angriber patienterne selv og udskrive syntetiske hormoner og mediciner i ”håb” om det vil virke. Sommetider lykkedes det, at fjerne symptomet men årsagen, er således ikke blevet fundet, hørt og forstået. Derved sikre man sig en forværring i det, at det ubevidste program i det underbevidste sind så vil aktiverer endnu kraftigere. Det underbevidste sind vinder hver gang!

Årsagsopsøgende hypnoterapeuter derimod, finder årsagen til alle slags neurologiske programmeringer og hjælper klienterne til at re-programmerer, de selvdestruktive programmeringer tilbage til deres oprindelige opgaver. Noget der er så uforståeligt for neurologerne som noget kan være.

En tidligere dansk sundhedsminister besluttede, at denne ville have styr på alternative behandlere og oprettede derfor en statsligorganisation for alternative behandlere.
Langt de fleste hypnoterapeuter i Danmark boykottede ideen allerede fra starten. De hypnotisører der er tilmeldt tydeliggøre, at de ikke har den nødvendige funda-mentale forståelse for deres egen profession. Af de tre der en medlemmer, udtaler en af dem, at så kan folk sikre sig, at deres hypnoterapeut, er bedst kvalificeret. Hertil kommenterer Frederick, at netop dennes udtalelser kunne ikke være mere modsat.
Komisk nok var Frederick en af de første der blev ringet op af denne statslige organisation for alternativbehandlere hvor han, blev spurgt om han ville være medlem som hypnoterapeut. Frederick gjorde personen opmærksom på, at hypnoterapi principielt ”ikke”, er alternativt men alt anden behandling, er alternativt. Frederick delte straks informationen på dengang Danmarks største forum for hypnoterapeuter og alle de andre sagde også pænt nej tak.

Definitionen af alternativ, betyder hjælp udefra.
Hypnoterapi er pr definition den eneste behandlingsform der netop ”ikke”, er alternativ ved det, at klienten selv, udfører det der skal gøres kun guidet af en hypnoterapeut.
Med andre ord; dem der arbejder med hypnose og som er repræsenteret på den statslige hjemmeside, har tydeligvis ikke forstået det funda-mentale af deres egen profession. Hvilket så forenkler din søgning til at finde en dygtig hypnoterapeut ved, at udelukke de hypnoterapeuter fra den statslige organisations hjemmeside.

Statsautoriseret svindler! Ja! Certificeret med diplom, stjerner, slanger og korsbånd!
Struktureret organiseret dokumenteret statsautoriseret certificeret videnskabelige tilkendegivelser for nytteløse uimponeret argumentationer der indiskutabelt afviger fra alle former for sundfornuft. Med andre ord, er titler og anerkendelser det rene plader!

Hvis du ikke kan imponeres så kan du skræmmes mm. Du forstår hvad systemets embedsmænd/kvinder ”forsøger” på.

Frederick har hverken hugtænder eller horn i panden så her kan du være ganske frygtløs og helt rolig. Frederick vil med glæde besvarer dine spørgsmål hvis du har nogle spørgsmål.
Så send en E-mail eller du kan ringe hvis du foretrækker det. Også hvis du er hypnoterapeut der gerne vil vide mere på tlf. nr. +45 23458485