Politisk løsning eller netop mangel herpå

Er det urimeligt at politikere, sælger DIN sundhed til de højstbydende farmaceutiske lobbyister?

Magten i staten
Kan Danmark overhovedet betragtes som et retssystem når landets ledere, træffer sundheds vigtige beslutninger ud fra hvilke farmaceutiske lobbyister der betaler dem mest?
Fik du fat i det?

I den bedste mening.
Kan det lade sig gøre, at gøre politikerne er opmærksomme på sundhedsstyrelsen, har mange bivirkninger?
Synes du at sundhedsstyrelsen, er objektive i deres valg når de ”kreativt”, beslutter sig for resultatløse symptombehandlinger patienterne dør af frem for at træffe rationelle og logiske valg så patienterne overlever og bliver raske?
Hvordan råber man politikerne op til at stoppe irrationelle dødelige beslutninger frem for livsredende?

Korruption, lobbyisme eller sund moral.
Der mangler klar gennemsigtighed af hvad partierne modtager i partistøtte. Du kan selv google ordet partistøtte og kritisk se de mere præcise beløb på hvad politikkerne modtager og også at de skjuler deres indtægter når det er muligt.
Danske toppolitikere modtager abnorme summer i form af bestikkelser camoufleret som sponsorater fra farmaceutiske lobbyister, som resulterer i mange tusinders uberettiget dødsfald hvert år i Danmark. Dvs. at det danske sundhedsvæsen styres af de højst betalende lobbyister.
Synes du det på nogen måde virker hensigtsmæssigt med denne form for ledelse?
Synes du det på nogen måde virker hensigtsmæssigt, at lade landets politikere tage i mod betalinger mod at indfører lobbyisternes produkter?

Synes du det på nogen måde vil være hensigtsmæssigt, at afsætte politikkerne, finde moralsk rigtige eksperter istedet til at se på udbuddene af behandlingsmetoderne på en rationel og logisk måde således, at flest mulige patienter vil blive helbredte?
Eller synes du, at eksperterne skal være de dobbelt moralske, dem som allerede, er i sundhedsstyrelsen som typisk består af læger, tandlæger, farmaceuter samt andre fra andre interessegrupper der indtil nu kun har fejlet pga. de har sværget til en loge der er en slags hemmelig medicinsk sekt sekt?

Der er altid nogle få fornuftige mennesker der forstår noget ganske funda-mentalt andre ikke forstår.

Frihedskæmpere, civileulydige der igen og igen ofre alt, for DIN frihed og sågar sit liv i kampen for DIN og dine børns frihed og retfærdighed.
I begyndelsen går de imod strømmen og oftest, bliver de betragtet som outsiders indtil andre i samfundet, begriber hvilken uretfærdigheder, personlige og økonomiske overgreb for profit der foregår i det etableret ”demokraturs system” i Danmark.

Er du klar til at se realiteterne i øjnene?

Sammenlagt er sundhedssystemet en af historiens absolutte største og vanvittigste eksempler på privat og statsorganiseret menneskeligudryddelse som ovenikøbet foregår lige her i Danmark.

Tør du gå mod strømmen?
”Tror” du, at du er fornuftig nok?

Nelson Mandela gjorde det, besejrede og stoppede et uretfærdigt regeringssystem.

Det danske ”sundhedssystem” bygger på symptombehandlinger, ”tro” og ikke rationalitet og logik.
Der dør mange tusinder mennesker hvert år pga. manglende selverkendelse og korruption. Og ingen vil gøre noget ved det!
Journalistikken i Danmark ejes tydeligvis af industrien eller va?

Politikernes embedsfolk rådgivere politikerne og når rådgiverne enten ikke studerer fakta eller ignorere dem. Så vil deres rådgivning tydeligvis koste menneskeliv som det klart og tydeligt fremgår for enhver.

Den politiske løsning.

Der findes ingen accepterende undskyldningerne for, at de endnu ikke er ”stoppet” med de strukturerede medicinske kræft forsøgs metoder der i en sådan en grad, er videnskabelige gennemprøvet som en parodi på et mareridt, indiskutable veldokumenteret, at patienterne simpelthen gennemgår forværrende lidelser og dør. Dette har foregået siden år 1904. Nu skriver vi år 2018. Så i 114 år, har læger, politikere holdt hånden fremme for farmaceuternes lobbyister som det rene vanvid.
Nogle få profitere, resten betaler de finansielle omkostninger der koster milliarder af dkk og titusindvis af danske betaler den ultimative pris hvert år.
Frederick advarede imod suggestionerne på cigaretparkerne, at det ville gøre mange flere syge og ganske rigtigt, er antallet af kræftdiagnosticeret steget med 5000 personer end der var i forvejen.

Så tydeligvis findes der ingen retfærdighed til i Danmark. For hvis der fandtes retfærdighed til så ville Danmark ikke være sådan et korrupt land som det er.
Pressen har indtil nu overbevist de fleste om, at Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden og dette er netop et eksempel på hvor let det er at manipulerer befolkningen eftersom, at danske firmaer typisk er involveret over alt på jorden i den ene konflikt efter den anden.

Da Nelson Mandela vandt magten, gav han alle mennesker muligheden til at vaske deres samvittighed ren.
Alle der havde slået sorte ihjel og omvendt, fik chancen at bekende sine umoralske grusomheder og selv mordere, blev benådet hvis de trådte frem inden for en vis tidsramme. Tusinder kom frem og bekendte hvad de havde gjort i det uretfærdigt hvide regimes tjeneste.

Hvor mange familiemedlemmer, venner og venners venner, har du allerede mistet til den uretfærdige strukturerede videnskabelige dokumenteret resultatløse medicinske kræftforskning der indiskutabelt, er bevist sindssyg?

Hvilken psykologisk teknikker, anvender landets ledere for at lede fokus væk fra det aktuelle. Ja! Det er nemlig det der foregår. Laves der fremskridt ved at lukke alle sygehusene og konstruere nogle få supersygehuse?
Nej! Og så skynder de sig med at tale om noget andet.

Det er klart, at tilgive alle de involverede mennesker i dette 114 års antihumanitære bedrag ikke vil blive lige let for alle der har mistet en af sine kære men hvis det vil betyder, at systemet ændre sig til en rationel og logisk vej. Ja! Så vil det blive lettere, at tilgive.

Instruktør af hypnose & årsagsopsøgende hypnoterapi Jesper Frederick Carøe siger, at den eneste vej til rationelle og logiske sundhedsprocedurer, vil være at give de involverede lobbyister, embedsrådgivere, politikere, farmaceuter, læger, forskere og hjælpeorganisationer immunitet.
Pardon for deres grusomme umoralske handlinger som de hver dag udfører hvis de vel og mærke, bekender hvad de gør og er blevet presset til og med.
Sundhedsvæsenet skal rives helt ned og rationelt genopbygges således, at kun det der virker, vil blive tilbudt patienterne.

Tænk sig der eksisterer ovenikøbet instruktører af hypnose og hypnoterapi der ”tror” det ikke kan lade sig gøre, at hypnotiserer mennesker der ikke vil hypnotiseres. Hvis det ikke kan lade sig gøre. Så forklar lige hvordan nedenstående så kan lade sig gøre.

Ledelser i supermarkederne ”tror” de gør noget godt, at de støtter en god sag ved, at udbrede Werther effekten lige ind i de u vidne kunders ansigter. Kunderne modtager suggestioner ubevidst til at få kræft ved, at have tekst om kræft stående ved kasserne og på indkøbsposerne. Usmageligt at ledelserne accepterer, at sælge lottokuponer og smykker for private organisationer uden, at sætte sig ind i hvad det drejer sig om. – men – i stedet bare kommer med undskyldningen, at det går da til et godt formål. Nej! Kræftens Bekæmpelse er ikke en god organisation der på nogen måder har til hensigt, at hjælpe andre end de ansatte. Derimod er de meget interesseret i, at holde den videnskabelige dokumenteret resultatløse medicinske kræftforskning i live for så længe, de kan holde liv i løgnen så længe vil de eksisterer trods 114 års resultatløse indiskutable beviser på farmaceutisk svindel.

Se hvert år forføres kunstnere og kendte til at står frem for en sag hvorom de overhovedet ingen viden har men de ”tror” de gør noget godt.
De bliver forført til at ”tro”, at der skal flere penge til for, at løse cancer koden og andre smarte slogans som befri brysterne og knæk kræften.

Disse kunstnere og kendte, ved ikke at kræftens kode, er knækket, koden mod kræft, er løst og ingen fortæller dem det. De ”tror” de støtter en god sag men de gør det modsatte.
Så er de hypnotiseret til at gøre noget der strider i mod deres natur? Ja! Så her er altså flere udmærket eksempler på det sagtens, kan lade sig gøre, at hypnotiserer folk i mod deres viljer.

Cancer koden er knækket med hypnose og årsagsopsøgende hypnoterapi

Se mere i kapitlet: Verdens bedste kur mod cancer, er lige her, cancer koden er knækket.